Ewangelizacja w działalności salezjańskiej

Kazimierz Misiaszek

Abstrakt


Evangelization in the Work of Salesians

Around the concept and process of evangelization, that is around both the theory and practice of this process, a lot of doubts have appeared in recent years. Nearly all educational, formative activities undertaken in the Church, not only with respect to children and young people, but with respect to adults as well, are defined with the use of this word.

However, in the practice of the ancient Church propagating Christ, conversion, preparation for baptism, catechesis presenting the meaning of rites and introducing one into the life of the Church were integrally connected with the evangelization process. This process has been radically reversed in modern times. In parish catechesis basically there is no evangelization process preceding it; also teaching religion at school cannot undertake all evangelization tasks, as the nature of education does not allow this. Since young people constantly need adults who accompany them and educate them in the proper way, the Salesian order whose vocation is Christian education of children and young people, should be open to evangelization of parents and adults, as it is only such evangelization that may contribute to efficient educational work.


Słowa kluczowe


ewangelizacja; wychowanie; katecheza; nauczanie religii w szkole; działalność salezjańska; doświadczenie religijne; nawrócenie; dojrzewanie w wierze

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


„Da mihi animas, cetera tolle”. Dokumenty 26 Kapituły Generalnej Towarzystwa Św. Franciszka Salezego. Rzym, 23 lutego – 12 kwietnia 2008. „Dokumenty Rady Generalnej Towarzystwa Salezjańskiego św. Jana Bosko” 89:2008 nr 401.

Chavez Villanueva P.: Główne linie «Projektu Europa» wskazane przez Radę Generalną. „Dokumenty Rady Generalnej” 40:2009 nr 404 s. 103-115.

Dziekoński S.: Ewangelizacja w podstawowych środowiskach katechetycznych. W: Ewangelizować czy katechizować. Red. S. Dziekoński. Warszawa: Verbinum 2002 s. 213-234.

Misiaszek K.: Potrzeby i możliwości wprowadzenia elementów ewangelizacji do nauczania religii w szkole. W: Katecheza ewangelizacyjna w rodzinie, parafii, szkole. Red. S. Dziekoński. Warszawa: Verbinum 2002 s. 173-184.

Murawski R.: Wczesnochrześcijańska katecheza (Do Edyktu Mediolańskiego – 313 r.). Płock: Płocki Instytut Wydawniczy 1999.

Murawski R.: Katecheza chrzcielna w procesie wtajemniczenia chrześcijańskiego czasów apostolskich. Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie 1990.

Gnilka J.: Pierwsi chrześcijanie. Źródła i początki Kościoła. Kraków: Wydawnictwo M 2004.

Puchalski G.: Katecheza w kontekście nowej ewangelizacji w nauczaniu Jana Pawła II. (Rozprawy naukowe nr 25). Olsztyn: Hosianum 2002.

Szpet J.: Ewangelizacyjny wymiar szkolnych lekcji religii. W: Katecheza ewangelizacyjna w rodzinie, parafii, szkole. Red. S. Dziekoński. Warszawa: Verbinum 2002 s. 195-197.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Pastoralno-Katechetyczne | ISSN 2081-1829

© Copyright by Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Teologii