Duszpasterstwo rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi

Dariusz Lipiec

Abstrakt


Pastoral Care of Families Raising Disabled Children

A family which is founded on love, and the sacrament of marriage of the parents is the best environment for living, raising and rehabilitating a disabled child. His/her presence presents numerous difficulties that the parents have to overcome. Disability often negatively impacts the child’s acceptance of the parents. Due to the child’s disability the relationship between the parents may be disturbed; its impact is also perceptible in the relationship of the affected child with his/her siblings and other family members. Parents not always can look after their disabled child and deal with his/her rehabilitation and upbringing. Such difficulties constitute a challenge for various people and social institutions that help families with disabled children. Among them is also the Church whose pastoral care is meant to directly assist families and guide them in their seeking material, medical and psychological help.


Słowa kluczowe


duszpasterstwo; duszpasterstwo rodzin; rodzina; dziecko; dziecko niepełnosprawne

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bartoszek A.: Niepełnosprawność jako wyzwanie moralne. W: Osoby niepełnosprawne w życiu społeczeństwa i Kościoła. Red. A. Bartoszek, D. Sitko. Tarnów: Biblos 2003 s. 63-90.

Bartoszek A.: Moralny wymiar wychowania do czystości osób niepełnosprawnych. W: Etyczne i duchowe potrzeby osób niepełnosprawnych. Red. R. Buchta, K. Sosna. Katowice: Księgarnia św. Jacka 2007 s. 84-95.

Celary I.: Kształtowanie postaw duchowych i liturgicznych u dzieci niepełnosprawnych. W: Dialog z osobami niepełnosprawnymi. Materiały pokonferencyjne. Red. Z. Brzezinka. Katowice: Kuria Metropolitalna 2004 s. 51-57.

Firkowska-Mankiewicz A., Sztumski G.: Pedagogika specjalna i system kształcenia osób z niepełnosprawnościami w Polsce. W: D. Deutsch Smith: Pedagogika specjalna. T. 2. Warszawa: Wydawnictwo APS, Wydawnictwo Naukowe PWN 2008 s. 319-347.

Janocha W.: Poczucie sensu życia osób z niepełnosprawnością. Kielce: Jedność 2008.

Kiciński A.: Katecheza osób z niepełnosprawnością intelektualną. Lublin: Wydawnictwo KUL 2007.

Komorska M.: Sytuacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w społeczeństwie polskim. Lublin: Wydawnictwo UMCS 2000.

Rysiak D.: Postawy rodziców wobec dziecka niepełnosprawnego. „Nasze Dzieci” 2001 nr 2 s. 13-21.

Szczepanik R.: Elementy pedagogiki specjalnej. Łódź: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej 2007.

Wandrasz M.: Przebaczenie jako jeden z czynników pogodzenia się z niepełnosprawnością dziecka. W: Etyczne i duchowe potrzeby osób niepełnosprawnych. Red. R. Buchta, K. Sosna. Katowice: Księgarnia św. Jacka 2007 s. 40-49.

Wojciechowski F.: Niepełnosprawność, rodzina, dorastanie. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak” 2007.

Zaleski T.: Stowarzyszenia katolickie wobec osób niepełnosprawnych. W: Osoby niepełnosprawne w życiu społeczeństwa i Kościoła. Red. A. Bartoszek, D. Sitko. Tarnów: Biblos 2003 s. 190-199.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Pastoralno-Katechetyczne | ISSN 2081-1829

© Copyright by Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Teologii