Zrzeszenia rodzin katolickich w Polsce

Wiesław Śmigiel

Abstrakt


Associations of Catholic Families in Poland

The very family is a home church, but it should belong to a larger group in case it needs multi-dimensional aid. The present article presents the founding ideas, unique character and the current condition of family associations in Poland. Such groups are initiated by the families themselves or members of the hierarchy. Yet, they are always a gift of the Holy Spirit, who thus grants them support and the charisma of renewal. Family experts stress that under the influence of family associations positive changes on many planes are taking place, both in the family and in its relationship with the world. It is hard to estimate the number of family associations in Poland as some of them are of informal character, while others are not focused on the family but they have many family elements in their formation programme. Roughly speaking, there are about 130 associations of families or pro-family groups in Poland. The establishment and care of family associations is a significant task of family pastoral care in Poland.


Słowa kluczowe


rodzina; formacja rodziny; zrzeszenia rodzin; wspólnoty rodzin; grupy odnowy życia rodzinnego; Kościół domowy; dialog małżeński

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bieleń R.: Duszpasterstwo rodzin we współczesnej Polsce. Uwarunkowania – zadania – prognozy. Lublin: RW KUL 2001.

Błaszczeć J.: Katolickie ruchy na rzecz rodziny. W: Komisja Episkopatu Polski. Program duszpasterski na rok 1993/94. Ewangelizacja wspólnoty małżeńskiej i rodzinnej. Red. E. Szczotok, A. Liskowacka. Katowice: Księgarnia św. Jacka 1993 s. 501-506.

Grzybowski J.: Małżeńskie drogowskazy. Kraków: Wydawnictwo M 2009.

Jankowski W.: Ruchy prorodzinne w Polsce. „Studia nad Rodziną” 7:2003 nr 1 s. 111-130;

Kamiński J.: Zadania duszpasterstwa rodzin w świetle adhortacji apostolskiej „Familiaris consortio” i dokumentów Kościoła w Polsce. Studium z duszpasterstwa rodzin. Lublin 2009 (mps – Biblioteka KUL).

Mierzwiński B.: Wspólnoty rodzin – znakiem czasu. „Ateneum Kapłańskie” 87:1995 z. 2 s. 227-241.

Ostrowski M.: Ruch Domowego Kościoła. W: Leksykon teologii pastoralnej. Red. R. Kamiński, W. Przygoda, M. Fiałkowski. Lublin: TN KUL 2006 s. 755-756.

Sawicka S.: Troska o świętość życia rodzinnego we Wspólnocie Przymierze Rodzin MAMRE. Częstochowa: Regina Poloniae 2006.

Śmigiel W.: Ruchy, stowarzyszenia, wspólnoty i grupy wspierające rodzinę jako Kościół domowy. Red. A. Tomkiewicz, W. Wieczorek. Lublin: Wydawnictwo KUL 2010 s. 453-464.

Wawrzykiewicz S.: Małżeństwo drogą świętości. Duchowość małżeńska w doświadczeniu Equipes Notre-Dame. Kraków: Dehon 2005


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Pastoralno-Katechetyczne | ISSN 2081-1829

© Copyright by Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Teologii