Duszpasterstwo w starzejącym się społeczeństwie polskim

Marek Fiałkowski

Abstrakt


Pastoral Care in Polish Aging Society

One of modern challenges facing not only politicians, economists or sociologists is the demographic makeup of Poland, which is a derivative of tendencies that are visible in the whole of Europe. Demographic changes are not leaving the Church unaffected. One has to take into account the decreasing number of children and the youth, who are the a major target of pastoral initiatives in Poland. The adult and elderly groups existing in the Church will grow, which will create a demand for new and adequate pastoral solutions for them.

The pastoral care of families, elderly, lonely and sick will face special challenges. The article attempts to present the lines of development of activities conducted in the mentioned sectors of pastoral care which the Polish Church should pay attention to.


Słowa kluczowe


demografia; duszpasterstwo; rodzina; dzieci; duszpasterstwo rodzin; duszpasterstwo seniorów; działalność charytatywna

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Dyczewski L.: Ludzie starzy i starość w społeczeństwie i kulturze. Lublin: RW KUL 1994.

Dzierżanowski J.: Zmiana modelu rodziny. Demograficzna kondycja rodziny polskiej. W: Parafia i rodzina w obliczu procesów integracyjnych i transformacyjnych w Europie. Z naukowej współpracy wydziałów teologicznych uniwersytetów Moguncji i Opola. Red. P. Tralinski, S. Knobloch. Opole: Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego UO 2005 s. 151-170 .

Fiałkowski M.: „Raport o sytuacji polskich rodzin” a duszpasterstwo. „Roczniki Teologiczne” 48:2001 z. 6 s. 225-248.

Główny Urząd Statystyczny, Departament Badań Demograficznych: Prognoza ludności na lata 2008-2035. Oprac. M. Waligórski [i in.] Warszawa: GUS 2009.

Kamiński R.: Działalność zbawcza Kościoła w teorii i praktyce pastoralnej. Lublin: Wyd. KUL 2007.

Konferencja Episkopatu Polski: Dyrektorium Duszpasterstwa Rodzin. Warszawa: Fundacja Vita Familiae 2003.

Morciniec P.: Rodzina (w Polsce) z perspektywy teologiczno-moralnej. W: Parafia i rodzina w obliczu procesów integracyjnych i transformacyjnych w Europie. Z naukowej współpracy wydziałów teologicznych uniwersytetów Moguncji i Opola. Red. P. Tralinski, S. Knobloch. Opole: Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego UO 2005 s. 183-199.

Olearczyk T.E.: Duszpasterstwo rodzin wobec współczesnych przemian małżeństwa i rodziny. W: Oblicze współczesnej rodziny polskiej. Red. B. Mierzwiński, E. Dybowska. Kraków: WSFP Ignatianum–WAM 2003 s. 131-161.

Przygoda W.: Posługa charytatywna Kościoła w Polsce. Studium teologiczno-pastoralne. Lublin: Wyd. KUL 2004.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Pastoralno-Katechetyczne | ISSN 2081-1829

© Copyright by Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Teologii