Ks. prof. dr hab. Jan Wal teologiem pastoralistą przełomu XX i XXI wieku

Ryszard Kamiński

Abstrakt


Reverend Professor Jan Wal as a Pastoral Theologian of the Break of the 20th Century

Reverend Professor Jan Wal in his research and didactic work has shown the directions of the revival of pastorate and the need of changes in thinking and in pastoral activities. Undoubtedly his research has contributed to a revival of the concept of pastoral theology in Poland. The main fields he worked on were making both the clergy and the laity more sensitive to the social dimension of pastorate and evangelization, the need of a dialog in the Church and in the Polish society, making charity theology more profound, and intensification of charity work.


Słowa kluczowe


Jan Wal; teologia pastoralna; posługa charytatywna Kościoła; duszpasterstwo społeczne; dialog

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Fischer E.: Kirche und Kirchen nach dem Vaticanum II. München 1967.

Greive W.: Praxis und Theologie. München 1975.

Groot J. C.: Nowa definicja Kościoła Powszechnego. W: Nowy obraz Kościoła. Red. B. Lambert. Warszawa 1968 s. 13-24.

Kamiński R.: Teoria działania Kościoła jako problem teologii pastoralnej. „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 29:1982 z. 6 s. 55-68.

Kamiński R.: Wprowadzenie do teologii pastoralnej. Kraków 2001.

Luneau A., Bobichon M.: Kościół Ludem Bożym. Warszawa 1980.

Łukaszyk R.: Pojęcie Kościoła jako Ludu Bożego w eklezjologii Vaticanum II. „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 16:1969 z. 2 s. 50-61.

Piwowarski W.: Duszpasterstwo wiejskie dziś. „Więź” 27:1984 nr 6 s. 29-45.

Schillebeeckx E.: Kościół a ludzkość. „Concilium” (wyd. polskie) 1965/66 nr 1-10 s. 27-40.

Wal J.: Wychowanie dzieci i młodzieży do miłosierdzia. „Notificationes e Curia Metropolitana Cracoviensi” 122:1984 nr 7-8 s. 171-186.

Wal J.: Vademecum dialogu. Kraków 1998

Wal J.: Rola dialogu w życiu Kościoła. W: Teologia pastoralna. Red. R. Kamiński. T. 1. Lublin 2000 s. 188-203.

Wal J.: Dialog z niewierzącymi w polskiej rzeczywistości. „Polonia Sacra” 22:2000 nr 7 s. 315-325.

Wal J.: Rola dialogu interdyscyplinarnego w badaniach eklezjograficznych. W: Geografia i sacrum. Red. B. Domański, S. Skiba. T. 1. Kraków 2005 s. 329-337.

Wal J.: Podstawy metodologiczne dialogiki. „Warszawskie Studia Pastoralne” 2006 nr 4 s. 77-93.

Wal J.: Dialog w duszpasterstwie indywidualnym. „Warszawskie Studia Pastoralne” 2007 nr 6 s. 68-86.

Wal J.: Problem dialogu społecznego w nauczaniu Jana Pawła II podczas jego pielgrzymek do Ojczyzny. W: Musicie być mocni w wierze”. Przesłanie Jana Pawła II do człowieka współczesnego. Red. T. Borutka, S. Zawada. Bielsko-Biała 2005 s. 227-242.

Zerfass R.: Praktische Theologie als Handlungswissenschaft. W: Praktische Theologie heute. Hrsg. von F. Klostermann, R. Zerfass. München–Mainz 1974 s. 163-177.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Pastoralno-Katechetyczne | ISSN 2081-1829

© Copyright by Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Teologii