Animacyjna postawa wychowawcy chrześcijańskiego

Halina Wrońska

Abstrakt


The Activating Attitude of a Christian Educator

Activating is considered one of the important educational functions. One can mention here theater or expressive animation, social-cultural or cultural animation, animation of one’s free time and holidays, as well as animation as a technique used for work in a group. The animating attitude does not mean a special initiative on the part of the educator. It is understood as his/her way of life and of being active. By some acts the educator reflects love towards life, giving life, care for its development, care for a man’s good and happiness, especially a young man’s. A Christian educator should care about creating room inside the educated group for young people’s active participation in making decisions that will determine the direction, in which the life of the community will go. The involvement of the Christian educator is not a usual outward activeness, but it issues from the awareness that the Divine Kingdom on earth is in the man’s hands.


Słowa kluczowe


wychowawca; animator; animacja; integracja; grupa; dynamizowanie; relacje międzyosobowe; konsekwencja; akceptacja; współpraca; wiarygodność; zaufanie; samodzielność

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Kotlewski T.: Dynamika wspólnoty i rola lidera. Kraków–Sandomierz 1997.

Kocór T.: Jak animować katechetycznie wspólnotę dzisiaj. W: Postawy katechetów. Red. M. Majewski. Kraków 1996 s. 138-148.

Maioli E., Vecchi J.: L’animatore nel gruppo giovanile. Torino 1988.

Majewski M.: Pedagogiczno-dydaktyczne wartości katechezy integralnej. Kraków 1995.

Murawski R.: Problematyka wieku dorastania. W: Teoretyczne założenia katechezy młodzieżowej. Red. R. Murawski. Warszawa 1989 s. 10-26.

Pollo M.: Educazione come animazione. I concetti. Torino 1991.

Słomińska J.: Mechanizmy i funkcje grup młodzieżowych. W: Teoretyczne założenia katechezy młodzieży. Red. R. Murawski. Warszawa 1989 s. 48-69.

Tonelli R.: Pastorale giovanile e animazione. Una collaborazione per la vita e la speranza. Torino 1990.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Pastoralno-Katechetyczne | ISSN 2081-1829

© Copyright by Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Teologii