Wspólnotowe priorytety w dziedzinie edukacji religijnej dorosłych

Marian Zając

Abstrakt


The Community Priorities in the Field of Religious Education of Adults

A great deal of aid in defining the role of an adult in a pluralist society may come nowadays from the field of religious education comprised within the catechesis of adults. In its assumptions it emphasizes the fact that the ultimate aim of a man’s activity is not only the physical and material promotion of the person, but giving the Christian testimony as well. It also reminds about the necessity to be engaged in educational activities aiming at creating the attitudes of a devoted service to another man in an ecclesiastical community. The catechesis of adults is a challenge and a binding index in education of adults, which first of all touches the conscience. Faithfulness to it is a test of humanity and its internal truth. At the same time it is an attempt to give a meaning to religious education of adults.


Słowa kluczowe


katecheza; nauczanie; dorosły

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Dziewulak D.: Systemy szkolne Unii Europejskiej. Warszawa: Wydawnictwo „Żak” 1997.

Katechizm dla dorosłych. Polska adaptacja Katechizmu Kościoła Katolickiego opracowana na zlecenie Komisji Episkopatu polski ds. Wychowania katolickiego. Red. J. Charytański, A. Spławski. Kraków: Wydawnictwo WAM 1999.

Kiciński A.: Dorosły jako przedmiot katechezy. „Katecheta” 46:2002 nr 1 s. 9-18.

Łabendowicz S.: Wyznawać wiarę dzisiaj. Katecheza dorosłych na podstawie Katechizmu Kościoła Katolickiego. Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne 1999.

Łabendowicz S.: Katecheza dorosłych Kościoła posoborowego w świetle dokumentów i literatury katechetycznej. Radom: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu 2007.

Międzynarodowa Rada do Spraw katechezy. Katecheza dorosłych we wspólnocie chrześcijańskiej. Tłum. K. Misiaszek. Kraków: Wydawnictwo WAM 2001.

Misiaszek K.: Polityczno-społeczny wymiar katechezy dorosłych. W: Kościół w życiu publicznym. Teologia polska i europejska wobec nowych wyzwań. T. 1. Red. K. Góźdź, K. Klauza, C. Rychlicki [i in.]. Lublin: Wydawnictwo KUL 2004 s. 247-257.

Niparko R.: Katecheza dorosłych. W: Wokół katechezy posoborowej. Red. R. Chałupniak [i in.]. Opole: Drukarnia Wydawnictwa św. Krzyża 2004 s. 157-161.

Stafin R. Kościele wypłyń na głębię. Refleksje duszpasterskie o Kościele w Europie na przykładzie Niemiec i Polski. Tarnów: Wydawnictwo Biblos 2007.

Udvardy G. Rola kapłana w katechezie. W: Kapłan a katecheza w Europie. Kongres Biskupów i Odpowiedzialnych Krajowych za katechizację w Europie. Rzym 5-8 maja 2003. Tłum. W. Lisowski. Red. A. Bałoniak. Poznań: Księgarnia Świętego Wojciecha 2003 s. 18- 22.

W duchu i prawdzie. Katechizm Kościoła Katolickiego w refleksji i w życiu. Red. C. Noworolnik, M. Zając. Tarnów: Wydawnictwo Biblos 1997.

Wrońska H. Katecheza a małe grupy szkolne i parafialne. Lublin: Wydawnictwo KUL 2007.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Pastoralno-Katechetyczne | ISSN 2081-1829

© Copyright by Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Teologii