Apostolstwo świeckich w zrzeszeniach religijnych

Wiesław Śmigiel

Abstrakt


The Apostolate of Lay People in Religious Groups

In modern times various forms of unions have been set up and developed. The unions include associations, groups, communities and movements (ChL 29). This new dynamism, concerning both the variety and vigor of the unions, has been defined as “the spring of the Church”, and the apostolic exhortation Christifideles laici mentions ‘the new epoch of lay Catholics’ associations’ (ChL 29). Lay Catholics form unions for social-cultural reasons, but first of all for theological ones, since a little community is a symbol of the whole Church. Lay people have the right to form unions, but at the same time they should always do it in communion with the whole community of the Church, which is pointed to by the ecclesiality criteria of religious unions. The religious unions in Poland may have various conditions. At present there are more than 150 such unions, and they embrace about 5% of the population of Poland.


Słowa kluczowe


zrzeszenia religijne; ruchy; wspólnoty; grupy; apostolstwo; katolicy świeccy

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Kamiński R: Zrzeszenia religijne a parafia. W: W prostocie prawdy, w pokorze miłości. Studia i materiały dedykowane ks. prof. Janowi Walowi. Red. T. Borutka, A. Baczyński, M. Ostrowski. Kraków: PAT 2008 s. 281-292.

Nowacki W.: Grupy formacyjne i modlitewne – reguły rozeznawania. „Pastores” 2008 nr 2 s. 35-42.

Nowacki W.: Ruchy kościelne w perspektywie eklezjologicznej. W: Dziś i jutro ruchów kościelnych. Red. W. Nowacki, J. Czaplicki. Pelplin: Bernardinum 2005 s. 77-97.

Ostrowski M.: Duchowe i religijne ruchy. W: Kościół i religijność Polaków 1945-1999. Red. W. Zdaniewicz, T. Zembrzuski. Warszawa: Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego SAC 2000 s. 123-159.

Rosa G. de: Ruchy kościelne dzisiaj. „Pastores” 2005 nr 1 s. 26-34.

Śmigiel W.: Eklezjalność Drogi Neokatechumenalnej. „Roczniki Teologiczne”. 54:2007 z. 6 s. 365-377.

Śmigiel W.: Nowe ruchy eklezjalne w Polsce. Czy nadeszła „wiosna Kościoła”? W: Recepcja Soboru. Niektóre wyzwania wobec życia i działania Kościoła 40 lat po Soborze Watykańskim II. Red. K. Półtorak. Szczecin: Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego 2007 s. 157-171.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Pastoralno-Katechetyczne | ISSN 2081-1829

© Copyright by Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Teologii