Apostolstwo świeckich w parafii

Dariusz Lipiec

Abstrakt


The Apostolate of Lay People in the Parish

Pope John Paul II taught that the parish is the “first community” for God’s People. It supports and enlivens contemporary Christians’ faith, it prepares one to liturgical life and introduces him into it, and it stimulates one to practice Christian love and to build a brotherly community. The Pope also pointed to the need of lay Catholics’ apostolic involvement in the life of the parish. Their main apostolic task is building the parish community as a community of faith, cult and love. The community should be at the same time a missionary community. Such an apostolic task concerns all the parish members. Religious associations and parish pastorate councils are a special field of lay people’s involvement in the life of the parish.


Słowa kluczowe


apostolstwo; świeccy; laikat; parafia

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Biela B.: Zadania wiernych świeckich w kształtowaniu posoborowego modelu parafii. W: Ewangelizacja w tajemnicy i misji Kościoła. Program duszpasterski na rok 1994/1995. Katowice: Księgarnia św. Jacka 1994 s. 493-499.

Bogacewicz E. Małe grupy i wspólnoty w parafii. „Homo Dei” 74:2004 nr 2 s. 119-123.

Cieślik I.: Przezwyciężyć kryzys parafii. W: Nowa ewangelizacja u progu Trzeciego Tysiąclecia. Program Duszpasterski na rok 2000/2001. Katowice: Księgarnia św. Jacka 2000 s. 159-167.

Domingues M. P.: Parafia jako miejsce ewangelizacji. W: Nowa ewangelizacja u progu Trzeciego Tysiąclecia. Program duszpasterski na rok 2000/2001. Katowice: Księgarnia św. Jacka 2000 s. 135-149.

Gręźlikowski J.: Rady parafialne w świetle aktualnych potrzeb kościoła w Polsce. „Homo Dei” 74:2004 nr 1 s. 45-58.

Jaworski R.: Mała grupa religijna. W: Leksykon teologii pastoralnej. Red. R. Kamiński, W. Przygoda, M. Fiałkowski. Lublin: TN KUL 2006 s. 445-448.

Kamiński R.: Duszpasterstwo w społeczeństwie pluralistycznym. Lublin: Atla 2 1997.

Kamiński R.: Działalność zbawcza Kościoła w teorii i praktyce pastoralnej. Lublin: Wydawnictwo KUL 2007.

Kamiński R.: Parafia miejscem budowania cywilizacji miłości. W: Wierzę w Boga Ojca. Program duszpasterski na rok 1998/1999. Katowice: Księgarnia św. Jacka 1998 s. 280-297.

Kempny R.: Jaka parafia u progu Trzeciego Tysiąclecia? W: Nowa Ewangelizacja u progu Trzeciego Tysiąclecia. Program duszpasterski na rok 2000/2001. Katowice: Księgarnia św. Jacka 2000 s. 150-158.

Kleszcz J.: Rada duszpasterska. „Homo Dei” 75:2005 nr 3 s. 137-144.

Koral J.: Jak dziś parafia pomaga ludziom bezrobotnym? W: Środowiska specjalnej troski. Red. M. Kalinowski. Lublin: Polihymnia 2003 s. 31-37.

Leśniak J.: Parafialny ośrodek rehabilitacji dla niepełnosprawnych. „Homo Dei” 76:2006 nr 2 s. 144-150.

Macchioni G.: Ewangelizacja parafii metodą „ewangelizacyjnych komórek parafialnych.” W: Nowa ewangelizacja u progu Trzeciego Tysiąclecia. Program duszpasterski na rok 2000/2001. Katowice: Księgarnia św. Jacka 2000 s. 187-204.

Mariański J.: Małe grupy szansą apostolstwa świeckich. W: Ewangelizacja w tajemnicy i misji Kościoła. Program duszpasterski na rok 1994/1995. Katowice: Księgarnia św. Jacka 1994 s. 511-519.

Mroczek M.: Parafialny festyn na rzecz misji. „Homo Dei” 74:2004 nr 3 s. 114-119.

Olszewski M. Duszpasterstwo parafialne. Białystok: Kuria Metropolitalna Białostocka. Wydział Duszpasterski 2005.

Petrowa-Wasilewicz A. Parafia przyszłości – dom otwartych drzwi. W: Nowa ewangelizacja u progu Trzeciego Tysiąclecia. Program duszpasterski na rok 2000/2001. Katowice: Księgarnia św. Jacka 2000 s. 168-174.

Przybecki A.: Duszpasterstwo w Polsce. Poszukiwanie nowych form obecności. Poznań: Uniwersytet im. A. Mickiewicza. Wydział Teologiczny. Redakcja Wydawnictw 2001.

Przygoda W.: Apostolstwo świeckich. W: Leksykon teologii pastoralnej. Red. R. Kamiński, W. Przygoda, M. Fiałkowski. Lublin: TN KUL 2006 s. 70-76.

Rzepa D.: Parafialny punkt apteczny. „Homo Dei” 75:2005 nr 4 s. 139-145.

Slipek L.: Rada ekonomiczna w parafii. „Homo Dei” 74:2004 nr 4 s. 109-114.

Weron E.: Laikat i apostolstwo. Poznań: Pallottinum 1999.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Pastoralno-Katechetyczne | ISSN 2081-1829

© Copyright by Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Teologii