Formacja katolików świeckich

Marek Fiałkowski

Abstrakt


The Formation of Lay Catholics

The revival of theology of the laity that was initiated by the Vatican Council II bears fruit in the form of giving back the dignity and role to the lay faithful, which follows from the fact that they belong to the Church community. Giving them back their subjective character in the Church is tantamount to recognizing their salutary activity in the Church and in the world. The Christian formation of lay Catholics seems a particularly important issue, as it is the foundation of a complete and proper involvement of lay Catholics in the life and mission of the Church.

The article undertakes the problem of the formation of lay Catholics, first showing what formation is and what its most important dimensions are. Next it discusses the aims of formation and the circles in which formation takes place. Finally, it points to the most important challenges that are faced by the formation of lay Catholics in Poland twenty years after publishing John Paul II’s post-synodal exhortation Christifideles laici.


Słowa kluczowe


katolicy świeccy; powołanie katolików świeckich; teologia laikatu; formacja katolików świeckich

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Chantraine G.: Laikat. Chrześcijanie w świecie. Warszawa: Pallottinum 1993.

Powołanie i posłannictwo ludzi świeckich w świetle dokumentów kościelnych. Red. E. Weron. Poznań: Pallottinum 1989.

Sól ziemi. Powołanie i posłannictwo świeckich. W: II Polski Synod Plenarny (1991-1999). Warszawa–Poznań: Pallottinum 2001 s. 143-158.

Weron E.: Apostolstwo laikatu w nauczaniu Jana Pawła II. Ząbki: Apostolicum 2007.

Weron E.: Laikat i apostolstwo. Zarys teologii laikatu i apostolstwa ludzi świeckich. Poznań: Pallottinum 1999(2).


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Pastoralno-Katechetyczne | ISSN 2081-1829

© Copyright by Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Teologii