Zasady

Działy

Artykuły

Niezaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Sparawozdania

Niezaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane

Recenzje

Niezaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane
 

Polityka Open Access

Treści zawarte w czasopiśmie "Roczniki Humanistyczne" udostępniane są w otwartym dostępie gratis.

 

Komitet Redkacyjny

Dr hab. Marek FIAŁKOWSKI (Sekretarz) Prof. dr hab. Ryszard KAMIŃSKI Dr hab. Andrzej KICIŃSKI, prof. KUL Dr hab. Paweł MĄKOSA (Zastępca Redaktora Naczelnego) Dr hab. Wiesław PRZYGODA, prof. KUL (Redaktor Naczelny), prof. dr hab. Helena SŁOTWIŃSKA Dr hab. Wiesław ŚMIGIEL, prof. KUL Dr hab. Halina WROŃSKA, prof. KUL

Redaktorzy tematyczni: Dr hab. Dariusz LIPIEC (teologia pastoralna), Dr Grzegorz PYŹLAK (duszpasterstwo rodzin), Dr hab. Marian ZAJĄC, prof. KUL (katechetyka), Redaktor statystyczny: Dr hab. Kazimierz ŚWIĘS
Redaktor językowy: Dr Grzegorz GŁĄB

 

Rada Naukowa

Prof. dr Pero ARAČIĆ — Catholic Theology Faculty of Djakovo, Croatia
Prof. dr Klaus BAUMANN — University of Freiburg, Germany
Prof. dr Peter KVATERNIK — University of Ljubljana, Slovenia
Prof. dr hab. Bronisław MIERZWIŃSKI — Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa
Prof. dr hab. Kazimierz MISIASZEK — Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa
Prof. dr hab. Tadeusz PANUŚ — Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Kraków
Prof. dr Johann POCK — University of Vienna, Austria
Prof. dr hab. Adam PRZYBECKJ — Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań
Prof. dr Marie SULTANA — University of Malta

 

Recenzenci

2013

Prof. dr hab. Amantius Akimjak - Catholic University of Ružomberok, Slovakia
Prof. dr Vincenzo Annicchiarico - Istituto Superiore di Scienze Religiose Romano Guardini di Taranto, Italia
Dr hab. Bogdan Biela - Uniwersytet Śląski, Katowice
Dr hab. Radosław Chałupniak, prof. UO - Uniwersytet Opolski
Dr Mirosław Chmielewski - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawia II
Dr hab. Ryszard Czekalski, prof. UKSW - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa
Dr Andrzej Domański - Istituto Euromediterraneo di Tempio Pausania. Italia
Dr hab. Bogusław Drożdż - Papieski Wydział Teologiczny, Wrocław
Ks. dr hab. Stanisław Dziekoński, prof. UKSW - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa
Dr Ivo Džinić - Catholic Theology Faculty of Djakovo, Croatia
Dr Jacek Goleń - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Dr Piotr Goliszek - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Prof. dr ha. Artur J. Katolo - Istituto Superiore di Scienze Religiose in Rende, Italia
Dr hab. Paweł Landwójtowicz - Uniwersytet Opolski
Dr Dariusz R. Mazurek - Universidad Católica Boliv iana, Cochabamba, Bolivia
Dr hab. Józef Mikołajec, prof. UO - Uniwersytet Opolski
Prof. dr hab. Jana Moricová - Catholic University of Ružomberok, Slovakia
Prof. dr hab. Roman Murawski - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa
Dr Mieczysław Polak - Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań
Dr Kazimierz Półtorak - Uniwersytet Szczeciński
Dr Grzegorz Pyźlak - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawia II
Prof. dr hab. Adam Skreczko - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa
Prof. dr hab. Józef Stala - Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Kraków
Dr hab. Leszek Szewczyk - Uniwersytet Śląski, Katowice
Dr hab. Piotr Tomasik, prof. UKSW - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa
Prof. dr Vaja Vardidze - Sulkhan-Saba Orbeliani Teachmg University of Tibilisi, Georgia
Prof. dr hab. Jan Wal - Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Kraków
Dr Tomasz Wielebski - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa
Dr Jarosław Woźniak - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Dr Zbigniew Zarembski Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń
Dr hab. Anna Zellma. prof. UWM - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn

2012
Prof. dr hab. Amantius Akimjak - Catholic University of Ružomberok, Slovakia
Prof. dr Vincenzo Annicchiarico - Istituto Superiore di Scienze Religiose Romano Guardini di Taranto, Italia
Dr hab. Bogdan Biela - Uniwersytet Śląski, Katowice
Dr hab. Radosław Chałupniak, prof. UO - Uniwersytet Opolski
Dr Mirosław Chmielewski - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawia II
Dr hab. Ryszard Czekalski, prof. UKSW - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa
Bp dr hab. Antoni Długosz - Instytut Teologiczny w Częstochowie, Akademia Ignatianum w Krakowie
Dr Andrzej Domański - Istituto Euromediterraneo di Tempio Pausania. Italia
Dr hab. Bogusław Drożdż - Papieski Wydział Teologiczny, Wrocław
Ks. dr hab. Stanisław Dziekoński, prof. UKSW - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa
Dr Ivo Džinić - Catholic Theology Faculty of Djakovo, Croatia
Dr Jacek Goleń - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Dr Piotr Goliszek - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Ks. prof. dr hab. Jan Krajczyński - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa
Prof. dr hab. Kazimierz Misiaszek SDB - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa
Dr Dariusz R. Mazurek - Universidad Católica Boliv iana, Cochabamba, Bolivia
Dr hab. Józef Mikołajec, prof. UO - Uniwersytet Opolski
Prof. dr hab. Jana Moricová - Catholic University of Ružomberok, Slovakia
Prof. dr hab. Roman Murawski - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa
Ks. prof. dr hab. Maciej Ostrowski - Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Kraków
Ks. prof. dr hab. Tadeusz Panuś - Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Kraków
Dr Mieczysław Polak - Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań
Dr Kazimierz Półtorak - Uniwersytet Szczeciński
Dr Grzegorz Pyźlak - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawia II
Prof. dr hab. Adam Skreczko - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa
Prof. dr hab. Józef Stala - Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Kraków
Dr hab. Leszek Szewczyk - Uniwersytet Śląski, Katowice
Dr hab. Piotr Tomasik, prof. UKSW - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa
Prof. dr Vaja Vardidze - Sulkhan-Saba Orbeliani Teachmg University of Tibilisi, Georgia
Prof. dr hab. Jan Wal - Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Kraków
Dr Tomasz Wielebski - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa
Dr Jarosław Woźniak - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Dr Zbigniew Zarembski Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń
Dr hab. Anna Zellma. prof. UWM - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn

2011
Ks. Stanisław Dziekoński, Marek Fiałkowski OFMConv, ks. Piotr Goliszek, ks. Ryszard Kamiński, ks. Roman Karwacki, ks. Andrzej Kiciński, ks. Dariusz Lipiec, ks. Paweł Mąkosa, ks. Bronisław Mierzwiński, ks. Wiesław Przygoda, ks. Wiesław Śmigiel, ks. Kazimierz Święs, ks. Piotr Tomasik, ks. Jan Wal, Halina Wrońska CMW

2010
Ks. Stanisław Araszczuk, Marek Fiałkowski OFMConv, ks. Stanisław Maria Kałden, ks. Ryszard Kamiński, ks. Andrzej Kiciński, ks. Bronisław Mierzwiński, ks. Adam Przybecki, ks. Wiesław Przygoda, ks. Grzegorz Pyźlak, ks. Adam Skreczko, ks. Wiesław Śmigiel, ks. Kazimierz Święs, ks. Piotr Tomasik, ks. Jan Wal, ks. Marian Zając

2009
Ks. Tadeusz Borutko, ks. Ryszard Czekalski, ks. Stanisław Dziekoński, Marek Fiałkowski OFMConv, ks. Ryszard Kamiński, Stanisław Kulpaczyński SDB, ks. Stanisław Łabendowicz, ks. Paweł Mąkosa, ks. Bronisław Mierzwiński, ks. Józef Mikołajec, Kazimierz Misiaszek SDB, ks. Wiesław Przygoda, ks. Grzegorz Pyźlak, Edmund Robek SAC, ks. Ireneusz Stolarczyk, ks. Wiesław Śmigiel, ks. Kazimierz Święs, ks. Antoni Tomkiewicz, ks. Jan Wal, ks. Marian Zając