Roczniki Pastoralno-Katechetyczne

„Roczniki Pastoralno-Katechetyczne” były kontynuacją „Roczników Teologicznych” zeszyt 6: Teologia pastoralna, wydawanych od roku 1949 przez Towarzystwo Naukowe KUL (pierwotny tytuł „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” - do roku 1990). „Roczniki Pastoralno-Katechetyczne” ukazywały się w latach 2009-2013. Obecnie ponownie stanowią zeszyt 6 i 12 Roczników Teologicznych.