Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 1 (1998) Psychologiczne aspekty zespołu wypalenia Abstract   PDF (Język Polski)
Wiesława Okła, Stanisława Steuden
 
Vol 1 (1998) Patologia psychiczna a religijność w ujęciu Antoine Vergote’a Abstract   PDF (Język Polski)
Joanna Mach
 
Vol 20, No 1 (2017) Koncepcja typów psychologicznych w psychologii religii i duchowości Abstract   PDF (Język Polski)
Władysław Chaim
 
Vol 20, No 1 (2017) Wsparcie i zmagania religijne jako predyktory jakości życia Anonimowych Alkoholików – moderacja przez czas abstynencji Abstract   PDF (Język Polski)
Beata Zarzycka, Dominika Ziółkowska, Jacek Śliwak
 
Vol 20, No 1 (2017) Analiza strukturalna procesów dekonwersji w okresie dojrzewania – konstrukcja Skali Dekonwersji Adolescentów Abstract   PDF (Język Polski)
Mirosław Nowosielski, Rafał P. Bartczuk
 
Vol 20, No 1 (2017) Wstępna charakterystyka psychometryczna polskiej wersji kwestionariusza Religious Commitment Inventory-10 (RCI-10-PL) Everetta Worthingtona i współpracowników Abstract   PDF (Język Polski)
Jarosław Polak, Damian Grabowski
 
Vol 20, No 2 (2017) Diagnoza zaburzeń osobowości: wybrane metody i modele diagnostyczne Abstract   PDF (Język Polski)
Agnieszka Popiel, Bogdan Zawadzki
 
Vol 20, No 2 (2017) Zaburzenia osobowości: krótkie wprowadzenie historyczne Abstract   PDF (Język Polski)
Agnieszka Popiel, Eduardo Keegan
 
Vol 20, No 2 (2017) Lista Kontrolna Zaburzenia Osobowości z Pogranicza (BPD): ocena psychometryczna i struktura czynnikowa w próbie klinicznej i nieklinicznej Abstract   PDF (Język Polski)
Joos Bloo, Arnoud Arntz, Erik Schouten
 
Vol 20, No 2 (2017) Specyfika dezadaptacyjnych przekonań w zaburzeniach osobowości: charakterystyka psychometryczna polskiej translacji i trawestacji Kwestionariusza Przekonań (Personality Beliefs Questionnaire, PBQ) Abstract   PDF (Język Polski)
Bogdan Zawadzki, Agnieszka Popiel, Ewa Pragłowska, Cory Newman
 
Vol 20, No 2 (2017) Opracowanie i walidacja eksperymentalnej polskiej wersji skróconej Kwestionariusza Schematów Younga (YSQ-ES-PL) do badania wczesnych schematów dezadaptacyjnych Abstract   PDF (Język Polski)
Karolina Staniaszek, Agnieszka Popiel
 
Vol 20, No 2 (2017) Patologiczna Wielka Piątka: próba zbudowania pomostu pomiędzy psychiatryczną klasyfikacją zaburzeń a cechowym modelem osobowości zdrowej Abstract   PDF (Język Polski)
Włodzimierz Strus, Tomasz Rowiński, Jan Cieciuch, Monika Kowalska-Dąbrowska, Iwona Czuma, Cezary Żechowski
 
Vol 20, No 2 (2017) Lokalizacja zaburzeń osobowości w Kołowym Modelu Metacech Osobowości Abstract   PDF (Język Polski)
Bogdan Zawadzki
 
Vol 20, No 3 (2017) Rozumienie humoru przez osoby starsze i jego poznawcze uwarunkowania Abstract   PDF (Język Polski)
Beata Daniluk, Aneta Borkowska
 
Vol 20, No 3 (2017) Wspieranie rozwoju mądrości. Perspektywa dialogowa Abstract   PDF (Język Polski)
Dominik Borawski
 
Vol 20, No 3 (2017) Pomiar zachowań zdrowotnych w okresie późnej dorosłości – Kwestionariusz Zachowań Zdrowotnych dla Seniorów Abstract   PDF (Język Polski)
Magdalena Zadworna-Cieślak
 
Vol 20, No 3 (2017) Władza deprawuje czy pozwala realizować cele? O perspektywach dominacji i funkcjonalności w psychologicznych koncepcjach władzy Abstract   PDF (Język Polski)
Paweł Ziemiański
 
Vol 20, No 3 (2017) Ocena demokracji i jej wybrane uwarunkowania w kontekście wyborów samorządowych w 2014 roku w Polsce Abstract   PDF (Język Polski)
Ryszard Klamut, Agata Kantor
 
Vol 20, No 4 (2017) Rekursja jako wspólna podstawa procesów umysłowych, komunikacyjnych i językowych Abstract   PDF (Język Polski)
Anna Filip, Arkadiusz Białek, Marta Białecka-Pikul
 
Vol 20, No 4 (2017) Metapoznanie nasila depresję poprzez cechę lęku: badania w populacji osób zdrowych psychicznie Abstract   PDF (Język Polski)
Ewelina Cichoń, Radosław Kryciński, Marciin Florkowski, Remigiusz Szczepanowski
 
Vol 20, No 4 (2017) Wsparcie społeczne dziadków i komunikowanie się z rówieśnikami jako predyktory prężności u adolescentów z rodzin samotnych matek Abstract   PDF (Język Polski)
Elżbieta Napora
 
Vol 20, No 4 (2017) Polska adaptacja Kwestionariusza Dobrostanu (Psychological Well-Being Scales) Caroll Ryff Abstract   PDF (Język Polski)
Dominika Karaś, Jan Cieciuch
 
Vol 20, No 4 (2017) Wyniki wstępnej walidacji polskiej wersji Skali Tolerancji Niejednoznaczności Wielorakich Typów Bodźców Abstract   PDF (Język Polski)
Bogusława Lachowska, Karolina Ludwikowska
 
Vol 20, No 4 (2017) Kwestionariusz Zaangażowania w Diałania Znaczące (KZDZ) B. Goldberg, E. S. Brintnell i J. Goldberga. Adaptacja Polska Abstract   PDF (Język Polski)
Agnieszka Brożek, Aleksandra Tokarz
 
Vol 16, No 4 (2013) A comment on Katarzyna Sikora’s article Abstract   PDF
Andrea Ferrero
 
1 - 25 of 671 Items 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>