Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 1 (1998) Psychologiczne aspekty zespołu wypalenia Abstract   PDF (Język Polski)
Wiesława Okła, Stanisława Steuden
 
Vol 1 (1998) Patologia psychiczna a religijność w ujęciu Antoine Vergote’a Abstract   PDF (Język Polski)
Joanna Mach
 
Vol 20, No 1 (2017) Koncepcja typów psychologicznych w psychologii religii i duchowości Abstract   PDF (Język Polski)
Władysław Chaim
 
Vol 20, No 1 (2017) Wsparcie i zmagania religijne jako predyktory jakości życia Anonimowych Alkoholików – moderacja przez czas abstynencji Abstract   PDF (Język Polski)
Beata Zarzycka, Dominika Ziółkowska, Jacek Śliwak
 
Vol 20, No 1 (2017) Analiza strukturalna procesów dekonwersji w okresie dojrzewania – konstrukcja Skali Dekonwersji Adolescentów Abstract   PDF (Język Polski)
Mirosław Nowosielski, Rafał P. Bartczuk
 
Vol 20, No 1 (2017) Wstępna charakterystyka psychometryczna polskiej wersji kwestionariusza Religious Commitment Inventory-10 (RCI-10-PL) Everetta Worthingtona i współpracowników Abstract   PDF (Język Polski)
Jarosław Polak, Damian Grabowski
 
Vol 20, No 2 (2017) Diagnoza zaburzeń osobowości: wybrane metody i modele diagnostyczne Abstract   PDF (Język Polski)
Agnieszka Popiel, Bogdan Zawadzki
 
Vol 20, No 2 (2017) Zaburzenia osobowości: krótkie wprowadzenie historyczne Abstract   PDF (Język Polski)
Agnieszka Popiel, Eduardo Keegan
 
Vol 20, No 2 (2017) Lista Kontrolna Zaburzenia Osobowości z Pogranicza (BPD): ocena psychometryczna i struktura czynnikowa w próbie klinicznej i nieklinicznej Abstract   PDF (Język Polski)
Joos Bloo, Arnoud Arntz, Erik Schouten
 
Vol 20, No 2 (2017) Specyfika dezadaptacyjnych przekonań w zaburzeniach osobowości: charakterystyka psychometryczna polskiej translacji i trawestacji Kwestionariusza Przekonań (Personality Beliefs Questionnaire, PBQ) Abstract   PDF (Język Polski)
Bogdan Zawadzki, Agnieszka Popiel, Ewa Pragłowska, Cory Newman
 
Vol 20, No 2 (2017) Opracowanie i walidacja eksperymentalnej polskiej wersji skróconej Kwestionariusza Schematów Younga (YSQ-ES-PL) do badania wczesnych schematów dezadaptacyjnych Abstract   PDF (Język Polski)
Karolina Staniszek, Agnieszka Popiel
 
Vol 20, No 2 (2017) Patologiczna Wielka Piątka: próba zbudowania pomostu pomiędzy psychiatryczną klasyfikacją zaburzeń a cechowym modelem osobowości zdrowej Abstract   PDF (Język Polski)
Włodzimierz Strus, Tomasz Rowiński, Jan Cieciuch, Monika Kowalska-Dąbrowska, Iwona Czuma, Cezary Żechowski
 
Vol 20, No 2 (2017) Lokalizacja zaburzeń osobowości w Kołowym Modelu Metacech Osobowości Abstract   PDF (Język Polski)
Bogdan Zawadzki
 
Vol 16, No 4 (2013) A comment on Katarzyna Sikora’s article Abstract   PDF
Andrea Ferrero
 
Vol 19, No 1 (2016) A comparison of WISC-R and WAIS-R (PL) scores of children and adolescents in a longitudinal study Abstract   PDF
Krystyna Sochacka
 
Vol 19, No 4 (2016) A Polish adaptation of Monika Ardelt’s Three-Dimensional Wisdom Scale (3D-WS) Abstract   PDF
Stanisława Steuden, Paweł Brudek, Paweł Izdebski
 
Vol 14, No 1 (2011) A processual approach: Variants of research on processes in a micro- and macro-scale Abstract   PDF (Język Polski)
Ewa Rzechowska
 
Vol 3 (2000) A Psychological Analysis of Sexual Aid for Children Abstract   PDF (Język Polski)
Stanisława Tucholska
 
Vol 11, No 1 (2008) A sense of alienation among the parents of people suffering from paranoid schizophrenia Abstract   PDF (Język Polski)
Anna Hunca-Bednarska
 
Vol 20, No 1 (2017) A structural analysis of deconversion processes in adolescence: The construction of the Adolescent Deconversion Scale Abstract   PDF
Mirosław Nowosielski, Rafał P. Bartczuk
 
Vol 2 (1999) Accepting the Perspective of the Spouse as Regards his or her Momentous Decision Abstract   PDF (Język Polski)
Marzena Ożarowska, Wojciech Ożarowski
 
Vol 3 (2000) Adaptation of Lane's and Schwartz's Levels of Emotional Awareness Scale Abstract   PDF (Język Polski)
Dorota Szczygieł, Alina Kolańczyk
 
Vol 17, No 2 (2014) Adjective markers of Polish indigenous lexical personality factors: A peer-rating study Abstract   PDF
Oleg Gorbaniuk, Natalia Szczepańska, Monika Suchomska, Ana Ivanova, Milena Zygierska
 
Vol 8, No 2 (2005) Adult children of alcoholics and their parents - a current researches Abstract   PDF (Język Polski)
Sławomir Ślaski
 
Vol 2 (1999) Aesthetic Experience and Religious Experience: a Comparative Analysis Abstract   PDF (Język Polski)
Jerzy Szymołon
 
1 - 25 of 613 Items 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>