Diagnoza zaburzeń osobowości: wybrane metody i modele diagnostyczne

Agnieszka Popiel, Bogdan Zawadzki

Abstract


Diagnosis of personality disorders: Selected methods and models of assessment

Both clinical and theoretical aspects of the problems of people suffering from personality disorders attract researchers’ attention. An attempt to modify the current classification systems confronts scholars with the problems of the uncertain empirical status of the criteria for diagnosing this group of disorders and the imperfection of assessment instruments. The text is an introduction to a volume of articles devoted to personality disorders, particularly to historical and theoretical conceptions of personality disorders, instruments enabling the diagnosis of personality disorders and the assessment of cognitive schemas specific to personality disorders (in the light of both Beck’s cognitive theory and the Young schema theory).


Keywords


personality disorders; prevalence; classifications; diagnosis; assessment instruments

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


American Psychiatric Association (1980). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (wyd. 3). Washington, DC: Autor.

American Psychiatric Association (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (wyd. 5). Washington, DC: Autor.

Bloo, J., Arntz, A. i Schouten, E. (2017). Lista Kontrolna Zaburzenia Osobowości z Pogranicza (BPD): ocena psychometryczna i struktura czynnikowa w próbie klinicznej i nieklinicznej. Roczniki Psychologiczne, 20(2), 281-309.

First, M., Spitzer, R., Gibbon, M., Williams, J. i Benjamin, L. (1997). Structured Clinical Interview for DSM-IV Axis II Disorders (SCID-II). Washington, DC: American Psychiatric Press.

Popiel, A. i Keegan, E. (2017). Zaburzenia osobowości: krótkie wprowadzenie historyczne. Roczniki Psychologiczne, 20(2), 247-264.

Staniaszek, K. i Popiel, A. (2017). Opracowanie i walidacja eksperymentalnej polskiej wersji skróconej Kwestionariusza Schematów Younga (YSQ-ES-PL) do badania wczesnych schematów dezaptacyjnych. Roczniki Psychologiczne, 20(2), 373-399.

Strus, W., Rowiński, T., Cieciuch, J., Kowalska-Dąbrowska. M., Czuma, I. i Żechowski, C. (2017). Patologiczna Wielka Piątka. Próba zbudowania pomostu pomiędzy psychiatryczną klasyfikacją zaburzeń a cechowym modelem osobowości zdrowej. Roczniki Psychologiczne, 20(2), 429-450.

Torgersen, J. (2005). Epidemiology. W: J. Oldham, A. E. Skodol i D. S. Bender (red.), Textbook of personality disorders (s. 129-141). Washington, DC: American Psychiatric Publishing.

Zawadzki, B. (2017). Lokalizacja zaburzeń osobowości w Kołowym Modelu Metacech Osobowości. Roczniki Psychologiczne, 20(2), 473-491.

Zawadzki, B., Popiel, A., Pragłowska, E. i Newman, C. (2017). Specyfika dezadaptacyjnych przekonań w zaburzeniach osobowości: charakterystyka psychometryczna polskiej translacji i trawestacji Kwestionariusza Przekonań (Personality Beliefs Questionnaire, PBQ). Roczniki Psychologiczne, 20(2), 337-354.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rpsych.2017.20.2-1pl

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Psychologiczne/Annals of Psychology

ISSN: 1507-7888   e-ISSN: 2451-4306


© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Nauk Społecznych


Articles are licensed under a Creative Commons  Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)