Zmiana tożsamości w kontekście edukacyjnym: badania podłużne uczniów szkół ponadgimnazjalnych

Anna I. Brzezińska, Konrad Piotrowski

Abstract


Identity change in the educational context: A longitudinal study of upper-secondary school students

In the article we present the results of a study devoted to identity changes in late adolescence. The participants were students of three types of upper-secondary schools: basic vocational schools, technical upper-secondary schools, and general upper-secondary schools. Measurement was performed five times, in three consecutive years: 2012/2013, 2013/2014, and 2014/2015. The first measurement was carried out in the first semester of the first grade (students’ mean age: 16 years; n = 310), and the fifth measurement was performed during the first semester of the third grade (students’ mean age: 18 years). The number of students who took part in all five measurements was 118 (38% of the initial sample of n = 310). The instrument we used was the Dimensions of Identity Development Scale (DIDS/PL; Brzezińska & Piotrowski, 2010; Luyckx, Schwartz, Berzonsky et al., 2008). In the group of general upper-secondary school students, we observed an increase in adaptive exploration (in breadth and in depth) as well as an increase in the strength of commitments over the 2.5 years of schooling. Among students of vocational schools, especially basic vocational schools, we observed regressive changes, such as a decrease in adaptive exploration, a decrease in commitments, an increase in the experienced difficulties with identity formation (an increase in ruminative exploration). The results confirmed that different educational paths may involve differences in terms of the changes taking place in students’ identity in the period of adolescence.


Keywords


adaptive exploration; ruminative exploration; commitment making; late adolescence; upper-secondary schools; progressive changes; regressive changes

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Adams, G. R. i Marshall, S. K. (1996). A developmental social psychology of identity: Understanding the person-in-context. Journal of Adolescence, 19, 429-442.

Baumeister, R. F. i Muraven, M. (1996). Identity as adaptation to social, cultural, and historical context. Journal of Adolescence, 19, 405-416.

Berzonsky, M. D. (1989). Identity style: Conceptualization and measurement. Journal of Adolescent Research, 4, 268-282.

Brzezińska, A. I., Czub, T. i Piotrowski, K. (2014). Statusy tożsamości a style tożsamości i funkcjonowanie emocjonalne uczniów szkół zawodowych. Psychologia Rozwojowa, 19, 51-71.

Brzezińska, A. I., Czub, T., Piotrowski, K., Kaczan, R. i Rękosiewicz, M. (2013). Tożsamość i jej osobowościowy kontekst: charakterystyka psychologiczna uczniów zespołów szkół zawodowych. Ruch Pedagogiczny, 4, 55-77.

Brzezińska, A. I. i Piotrowski, K. (2010). Polska adaptacja Skali Wymiarów Rozwoju Tożsamości (DIDS). Polskie Forum Psychologiczne, 15(1), 66-84.

Cole, M. (1995). The supra-individual envelope of development: Activity and practice, situation and context. W: J. J. Goodnow, P. J. Miller i F. Kessel (red.), New directions for child development: Cultural practices as contexts for development (t. 67, s. 105-118). San Francisco: Jossey-Bass.

Côté, J. E. (1997). An empirical test of the identity capital model. Journal of Adolescence, 20, 577-597.

Crocetti, E., Rubini, M. i Meeus, W. (2008). Capturing the dynamics of identity formation in various ethnic groups: Development and validation of a three-dimensional model. Journal of Adolescence, 31, 207-222.

Danielsen, L. M., Lorem, A. E. i Kröger, J. (2000). The impact of social context on the identity-formation process of Norwegian late adolescents. Youth Society, 31, 332-362.

Dylak, A. (2002). Związki intymne a dojrzałość psychospołeczna w okresie dorosłości. W: A. Brzezińska, K. Appelt i J. Wojciechowska (red.), Szanse i zagrożenia rozwoju w okresie dorosłości (s. 85-110). Poznań: Wydawnictwo Fundacji Humaniora.

Erikson, E. H. (1950). Childhood and society. New York: Norton.

Główny Urząd Statystyczny (2015). Aktywność ekonomiczna ludności Polski. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.

Grotevant, H. D. (1987). Toward a process model of identity development. Journal of Adolescent Research, 2, 203-222.

Harder, D. H. i Zalma, A. (1990). Two promising shame and guilt scales: A construct validity comparison. Journal of Personality Assessment, 55, 729-745.

Instytut Badań Edukacyjnych (2012). Raport o stanie edukacji 2010. Kontynuacja przemian. Warszawa: Wyd. IBE.

Kalakoski, V. i Nurmi, J.-E. (1998). Identity and educational transitions: Age differences in adolescent exploration and commitment related to education, occupation, and family. Journal of Research on Adolescence, 8, 29-47.

Karaś, D., Kłym, M. i Cieciuch, J. (2013). Eudajmonistyczny dobrostan psychiczny a kształtowanie poczucia tożsamości w sferze edukacyjnej i zawodowej. Psychologia Rozwojowa, 18, 87-101.

Kröger, J. (2007). Identity development. Adolescence through adulthood. Thousand Oaks: Sage.

Kröger, J., Martinussen, M. i Marcia, J. E. (2010). Identity status change during adolescence and young adulthood: A meta-analysis. Journal of Adolescence, 33, 683-698.

Kuźnik, M. (2002). Projektowanie własnego życia jako forma działalności u progu dorosłości. W: A. Brzezińska, K. Appelt i J. Wojciechowska (red.), Szanse i zagrożenia rozwoju w okresie dorosłości (s. 137-160). Poznań: Wydawnictwo Fundacji Humaniora.

Lannegrand-Willems, L. i Bosma, H. (2006). Identity development-in-context: The school as an important context for identity development. Identity: An International Journal of Theory and Research, 6, 85-113.

Luyckx, K., Goossens, L. i Soenens, B. (2006a). A developmental contextual perspective on identity construction in emerging adulthood: Change dynamics in commitment formation and commitment evaluation. Developmental Psychology, 42, 366-380.

Luyckx, K., Goossens, L., Soenens, B. i Beyers, W. (2006b). Unpacking commitment and exploration: Validation of an integrative model of adolescent identity formation. Journal of Adolescence, 29, 361-378.

Luyckx, K., Schwartz, S. J., Berzonsky, M. D., Soenens B., Vansteenkiste M., Smits, I. i Goossens, L. (2008). Capturing ruminative exploration: Extending the four-dimensional model of identity formation in late adolescence. Journal of Research in Personality, 42, 58-82.

Luyckx, K., Schwartz, S. J., Goossens, L., Soenens, B. i Beyers, W. (2008). Developmental typologies of identity formation and adjustment in female emerging adults: A latent class growth analysis approach. Journal of Research on Adolescence, 18, 595-619.

Marcia, J. E. (1966). Development and validation of ego identity status. Journal of Personality and Social Psychology, 3, 551-558.

Marcia, J. E. (1980). Identity in adolescence. W: J. Adelson (red.), Handbook of adolescent psychology (s. 159-187). New York: John Wiley and Sons.

Meeus, W. (2011). The study of adolescent identity formation 2000-2010: A review of longitudinal study. Journal of Research on Adolescence, 21, 75-94.

Pascarella, E. T. i Terenzini, P. T. (2005). How college affects students. Vol. 2: A third decade of research. San Francisco: Jossey-Bass.

Piotrowski, K. (2013). Identity in adolescence and emerging adulthood: Relationships with emotional and educational factors. Polish Psychological Bulletin, 44, 266-276.

Piotrowski, K. i Brzezińska, A. I. (2015). Polska adaptacja kwestionariusza Identity Stage Resolution Index (ISRI) Jamesa Côté. Studia Psychologiczne, 53(3), 33-45.

Roker, D. i Banks, M. H. (1993). Adolescent identity and school type. British Journal of Psychology, 84, 297-300.

Szafraniec, K. (2011). Młodzi 2011. Warszawa: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rpsych.2016.19.2-3pl

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Psychologiczne/Annals of Psychology

ISSN: 1507-7888   e-ISSN: 2451-4306


© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Nauk Społecznych


Articles are licensed under a Creative Commons  Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)