Poradnictwo psychologiczne a psychoterapia

Jan Czesław Czabała

Abstract


Psychological counseling versus psychotherapy

Psychotherapy and psychological counseling are two distinct forms of psychological assistance. Psychotherapy is a method of treating mental health disorders and psychological counseling is a method of helping people experiencing various kinds of developmental crises – a method supporting individuals, families, and groups in development and the maintenance of mental health. The article will present the definitions and distinct aims of these methods. The stages of the psychological counseling process, the types of desirable changes, and the ways of achieving them will be described.


Keywords


psychological counseling; definitions; counseling process

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Aleksandrowicz, J. W. (2000). Psychoterapia.Podręcznik dla studentów, lekarzy i psychologów. Warsaw, PL: Wydawnictwo Lekarskie PZWL.

Altmaier, E. M., & Hansen J. C. (Eds.) (2012). The Oxford handbook of counseling psychology. Oxford: Oxford University Press.

Brzezińska A. I., Appelt K., & Ziółkowska B. (2008). Psychologia rozwoju człowieka. In J. Strelau & D. Doliński (Eds.), Psychologia (vol. 2, pp. 95-292). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Corey, G. (2005). Teoria i praktyka poradnictwa i psychoterapii. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.

Czabała, J. C. (2013). Czynniki leczące w psychoterapii. Warsaw, PL: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Czabała, J. C., & Kluczyńska, S. (2015). Poradnictwo psychologiczne. Warsaw, PL: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Department of Health Care Organization (2010). Zakłady Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej. Rocznik Statystyczny 2010. Warsaw, PL: Institute of Psychiatry and Neurology.

Egan, G. (2002). Kompetentne pomaganie. Poznań: Zysk i S-ka.

Heesacker, M., & Lichtenberg, J. W. (2012). Theory and research for counseling interventions. In E. M.Altmaier & Jo-Ida C. Hansen (Eds.), The Oxford handbook of counseling psychology (pp. 71-94). Oxford: Oxford University Press.

James, R. K, & Gilliland, B. E. (2004). Theories and strategies in counseling and psychotherapy. Boston: Pearson Education Inc.

Norcross, J. C. (1990). An eclectic definition of psychotherapy. In J. K. Zeig & W. M. Munion (Eds.), What is psychotherapy (pp. 218-220). San Francisco: Jossey-Bass.

Okła, W. (2013). Poradnictwo terapeutyczne. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Polish Psychiatric Association (1998). Zasady stosowania psychoterapii. Psychoterapia, 1(104), 81-83.

Prochaska, J. O., & Norcross, J. C. (2006). Systemy psychoterapeutyczne. Analiza transteoretyczna, Warsaw, PL: Institute of Health Psychology of the Polish Psychological Association.

Roberts, A. R. (2005). Bridging the past and present to the future of crisis intervention and crisis management. In A. R. Roberts (Ed.), Crisis intervention handbook (pp. 3-34). Oxford: Oxford University Press.

Sęk, H. (2001). Wprowadzenie do psychologii klinicznej. Warsaw, PL: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Statement of the Boards of the Scientific Psychotherapy Section and the Family Therapy Section of the Polish Psychiatric Association concerning the works on the Act on the profession of psychotherapist (2014). Unpublished.

Vaillant, G. E. (2012). Pozytywne zdrowie psychiczne: czy istnieje definicja międzykulturowa. Postępy Psychiatrii i Neurologii, 21(4), 229-239.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rpsych.2016.19.3-4pl

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Psychologiczne/Annals of Psychology

ISSN: 1507-7888   e-ISSN: 2451-4306


© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Nauk Społecznych


Articles are licensed under a Creative Commons  Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)