Dialog z wyobrażonym rozmówcą jako forma wsparcia w radzeniu sobie w stresujących sytuacjach

Agata Cieślar

Abstract


Dialog with an imaginary interlocutor as a form of support in coping with stressful situations

The research described in the article is based on the assumption that support is a function of internal dialogs, but their role in a stressful situation is not known. The subject of the research is dialogs with imaginary interlocutors and their role in coping in stressful situations. The participants in the study (N = 73) were asked to imagine a difficult situation. Then, the experimental group (N = 36) conducted an imaginary dialog with a person from the previously created map of support. The control group (N = 37) generated a list of possible solutions to a difficult situation. The study measured the quality of support obtained as a result of the dialog or as a result of making a list of solutions. The results show that a dialog with an imaginary interlocutor is a more effective form of coping with a stressful situation than generating a list of possible solutions to the problem.


Keywords


imaginary dialog; support; coping

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Baltes, P. i Staudinger, U. (1996). Interactive minds: A facilitative setting for wisdom related performance. Journal of Personality and Social Psychology, 71(4), 746-762.

Chmielnicka-Kuter, E. (2011). Wewnętrzna aktywność dialogowa osób nieśmiałych. W: E. Dryll i A. Cierpka (red.), Psychologia narracyjna. Tożsamość, dialogowość, pogranicza (s. 99-107). Warszawa: Eneteia. Wydawnictwo Psychologii i Kultury.

Dzwonkowska, I., Lachowicz-Tabaczek, K. i Łaguna, M. (2008). Samoocena i jej pomiar. Skala samooceny SES M. Rosenberga. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Funke, F. i Reips, U. D. (2012). Why semantic differentials in Web-based research should be made from visual analogue scales and not from 5-point scales. Field Methods, 24(3), 310-327.

Hermans, H. J. M., Kempen, H. J. G. i Van Loon, R. J. P. (1992). The dialogical self: Beyond individualism and rationalism. American Psychologist, 47(1), 23-33.

Markus, H. R. i Nurius, P. (1986). Possible selves. American Psychologist, 41(9), 954-969.

Oleś, P. K. (red.) (2011). Dialog z samym sobą. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Oleś, P., Brygoła, E. i Sibińska, M. (2010). Temporal dialogues and their influence on affective states and the meaning of life. International Journal for Dialogical Science, 4(1), 23-43.

Oleś, P. i Puchalska-Wasyl, M. (2012). Dialogicality and personality traits. W: H. J. M. Hermans i T. Gieser (red.), Handbook of Dialogical Self Theory (s. 241-252). New York: Cambridge University Press.

Ostrowska A. (1997). Prozdrowotne style życia. Promocja Zdrowia, Nauki Społeczne i Medycyna, 10-11, 7-25.

Puchalska-Wasyl, M. (2006). Nasze wewnętrzne dialogi. O dialogowości jako sposobie funkcjonowania człowieka. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Puchalska-Wasyl, M. i Oleś, P. (2013). Doubtfulness – a dialogical perspective. Psychology of Language and Communication, 17(2), 101-113.

Prati, G. i Pietrantoni, L. (2010). The relation of perceived and received social support to mental health among first responders: A meta-analytic review. Journal of Community Psychology, 38(3), 403-417.

Rosenberg, M. (1965). Society and adolescent self-image. Princeton, NJ: Princeton University Press.

Sęk, H. i Cieślak, R. (red.) (2011). Wsparcie społeczne, stres, zdrowie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Schwartz, R. C. (2008). Model systemu rodziny wewnętrznej. W: J. Rowan i M. Cooper (red.), Jekyll i Hyde. Wielorakie Ja we współczesnym świecie (s. 243-257). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Spielberger, C. D. (1975). The measurement of state and trait anxiety: Conceptual and methodological issues. W: L. Levi (red.), Emotions – their parameters and measurement (s. 713-725). New York: Razaen Press.

Turska, E. (2008). Rola wsparcia społecznego w sytuacji długotrwałego bezrobocia. W: Z. Ratajczak (red.), Przedsiębiorczość społeczna a walka z bezrobociem Problemy społeczne (s. 119-141). Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.

Wills, T. A. (1991). Social support and interpersonal relationship. W: M. S. Clark (red.), Prosocial behavior. Review of personality and social psychology (vol. 12, s. 265-289). Newbury Park, CA: Sage Publications.

Wrześniewski, K. i Sosnowski, T. (1996). Inwentarz Stanu i Cechy Lęku (ISCL). Polska adaptacja STAI. Podręcznik. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rpsych.2015.18.4-5pl

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Psychologiczne/Annals of Psychology

ISSN: 1507-7888   e-ISSN: 2451-4306


© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Nauk Społecznych


Articles are licensed under a Creative Commons  Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)