The faces of religiosity in Poland

Jacek Śliwak, Michał Wiechetek, Beata Zarzycka, Rafał P. Bartczuk

Abstract


The phenomenon of religiosity is increasingly often explored by representatives of various scientific disciplines. This is particularly noticeable in the field of the psychology of religion. The issues of human religiosity have been attracting an increasing amount of interest among Polish scholars. The present article presents the main trends illustrating the development of interest in the phenomenon of religiosity in the field of psychology. Both Polish and international contexts are consid-ered. Additionally, the papers included in the special issue of Roczniki Psychologiczne (Annals of Psychology) are outlined. The special issue is devoted to the problems addressed by Polish psychologists interested in the phenomenon of human religiosity.


Keywords


psychology of religion; religiosity; interest in religiosity; psychology of religion in Poland

Full Text:

PDF

References


Chaim, W. (2017). Koncepcja typów psychologicznych w psychologii religii i duchowości. Roczniki Psychologiczne, 20(1), 31-45.

Chlewiński, Z. (1981). Personality and attitude toward religion in Poland. Personality and Indi-vidual Differences, 2(3), 243-245.

Freud, Z. (2009). The future of an illusion (Oryginalna praca opublikowana w 1927). New York, NY: Classic House.

Gołąb, A. (2017). Wiara lub niewiara polskich naukowców w Boga a ich poglądy na relację między nauką a religią. Roczniki Psychologiczne, 20(1), 63-79.

Hutsebaut, D. (2014, czerwiec). Post-Critical Belief Scale. Referat przedstawiony na II Międzynarodowej Konferencji Psychologii Religii i Duchowości, Lublin.

James, W. (2002). Varieties of religious experience. A study in humannature (Oryginalna praca opublikowana w 1902). London–New York: Routledge.

Jarosz, M. (2010). Pojęcie duchowości w psychologii. W: O. Gorbaniuk, B. Kostrubiec-Wojtachnio, D. Musiał i M. Wiechetek (red.), Studia z psychologii w KUL (t. 16, s. 9-22). Lublin: Wydawnictwo KUL.

Johnson, T. J. (2013). Addiction and the search for the sacred: Religion, spirituality, and the origins and treatment of substance use disorders. W: K. I. Pargament, A. Mahoney i E. P. Shafranske (red.), APA handbook of psychology, religion, and spirituality. T. 2: An applied psychology of religion and spirituality (s. 297-317). Washington, DC: American Psychological Association.

Koenig, H. G., King, D. i Carson, V. B. (2012). Handbook of religion and health (wyd. 2). Oxford–New York: Oxford University Press.

Nowosielski, M. i Bartczuk, R. P. (2017). Analiza strukturalna procesów dekonwersji w okresie dojrzewania – konstrukcja Skali Dekonwersji Adolescentów. Roczniki Psychologiczne, 20(1), 143-165.

Oman, D. i Thoresen, C. E. (2005). Do religion and spirituality influence health? W: R. F. Paloutzian i C. L. Park (red.), Handbook of the psychology of religion and spirituality (s. 435-459). New York, NY: The Guilford Press.

Pargament, K. I. (1997). The psychology of religion and coping. New York, NY: The Guilford Press.

Pargament, K. I., Mahoney, A., Exline, J. J., Jones, J. W. i Shafranske, E. P. (2013). Envisioning an integrative paradigm for the psychology of religion and spirituality. W: K. I. Pargament, J. J. Exline i J. W. Jones (red.), APA handbook of psychology, religion, and spirituality. Vol 1: Context, theory, and research (s. 3-19). Washington, DC: American Psychological Association.

Park, C. L. i Slattery, J. M. (2013). Religion, spirituality and mental health. W: R. F. Paloutzian i C. L. Park (red.), Handbook of the psychology of religion and spirituality (wyd. 2, s. 540-559). London: The Guilford Press.

Polak, J. i Grabowski, D. (2017). Wstępna charakterystyka psychometryczna polskiej wersji kwestionariusza “Religious Commitment Inventory-10” (RCI-10 PL) Everetta Worthingtona i współpracowników. Roczniki Psychologiczne, 20(1), 191-212.

The Gallup Poll (2015). Religion. Zaczerpnięte 25 grudnia 2016. Strona internetowa: http://www.gallup.com/poll/1690/Religion.aspx

Tracewicz, E. (1984). Recenzja: Chlewiński, Z. (1982). Psychologia religii [The psychology of religion]. Polish Psychological Bulletin, 15(1), 85-87.

Zarzycka, B., Ziółkowska, D. i Śliwak, J. (2017). Wsparcie i zmagania religijne jako predyktory jakości życia Anonimowych Alkoholików – moderacja przez czas abstynencji. Roczniki Psychologiczne, 20(1), 99-120.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rpsych.2017.20.1-1en

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Psychologiczne/Annals of Psychology

ISSN: 1507-7888   e-ISSN: 2451-4306


© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Nauk Społecznych


Articles are licensed under a Creative Commons  Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)