Selected personal and environmental aspects important in dealing with a catastrophe: Flood victim research report

Łukasz Zaborek

Abstract


The article discusses longitudinal psychological examinations of victims of the flood that struck the County of Wilków in the Lubelskie Province, Poland, in 2010. Due to the multifaceted character of the research project, only a part of it is presented here, concerning the psychological and environmental variables significant in coping with the effects of the flood. The obtained results, illustrating the subjective importance of the domains described as well as the changes that occurred between 6 and 18 months after the flood, were interpreted in the context of coping with the effects of an ecological disaster. The paper describes the main theoretical conclusions emerging from the research and practical implications for activities connected with broadly understood crisis intervention.


Keywords


ecological disaster; flood; coping; stress

Full Text:

PDF

References


Caprara, G. V. (2009). Positive orientation: Turning potentials into optimal functioning. The Bulletin of the European Health Psychology Society, 11(3), 46-48.

Dzwonkowska, I., Lachowicz-Tabaczek, K., & Łaguna, M. (2008). Samoocena i jej pomiar. Polska adaptacja skali SES M. Rosenberga. Warsaw: Pracownia Testów Psychologicznych.

Greenstone J. L., & Leviton S. C. (2002). Interwencja kryzysowa. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Heider, F. (1958). The psychology of interpersonal relations. New York: John Wiley & Sons.

Jaworowska, A. (2005). STAIC – Inwentarz Stanu i Cechy Lęku dla Dzieci. Warsaw: Pracownia Testów Psychologicznych.

Jurczyński, Z. (2001). Narzędzia pomiaru w promocji i psychologii zdrowia. Warsaw: Pracownia Testów Psychologicznych.

Kaniasty, K. (2003). Klęska żywiołowa czy katastrofa społeczna? Psychospołeczne konsekwencje polskiej powodzi 1997 roku. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Kaniasty, K. (2012). Predicting social psychological well-being following trauma: The role of postdisaster social support. Trauma: Theory, Research, Practice, Policy, 4, 22-23.

Kaniasty, K., & Norris, F. H. (2004). Social support in the aftermath of disasters, catastrophes, and acts of terrorism: altruistic, overhelmed, uncertain, antagonistic, and patriotic communities. In R. J. Ursano, A. E. Norwood, & C. S. Fullerton (Eds.), Bioterrorism: Psychological and public health interventions (pp. 200-229). Cambridge: Cambridge University Press.

Kanner, A. D., Coyne, J. C., Schaefer, C., & Lazarus, R. S. (1981). Comparison of the two modes of stress managment: Daily hassles and uplifts versus major life events. Journal of Behavioral Medicine, 4, 1-39.

Kubacka-Jasiecka, D. (2010). Interwencja kryzysowa. Pomoc w kryzysach psychologicznych. Warsaw: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Lis-Turlejska, M. (2005). Psychologiczne następstwa stresu traumatycznego. In Psychologia kliniczna. Warsaw: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Łosiak, W. (2008). Psychologia stresu. Warsaw: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Maslach, C. (2003). Job burnout: New directions of research and intervention. Current Directions in Psychological Science, 12(5), 189-192.

Nowaczek, A., Młyniec, M., & Piłat, K. (2010). Opolska Gazeta Powiatowa. Powódź w Powiecie Opolskim. County Board in Opole Lubelskie.

Oleś, P. K. (2011). Psychologia człowieka dorosłego. Warsaw: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Park, C. (2010). Making sense of the meaning literature: An integrative review of meaning making and its effects on adjustment to stressful life events. Psychological Bulletin, 136(2), 257-301.

Sęk, H. (2001). Psychologia kliniczna a interwencja w kryzysie, sytuacjach traumatycznych i katastroficznych. In H. Sęk (Ed.), Wprowadzenie do psychologii klinicznej. Warsaw: Wydawnictwo Scholar.

Strelau, J., & Zawadzki, B. (2005). Trauma and temperament as predictors of posttraumatic stress disorder after disaster. European Psychologist, 10, 124-135.

Terelak, J. F. (2007). Człowiek i stres. Bydgoszcz: Oficyna wydawnicza BRANTA.

Zawadzki, B. (2006). Uwarunkowania zaburzenia stresowego pourazowego (PTSD) w grupie ofiar powodzi: Rola charakterystyki zdarzenia i jego długotrwałych materialnych następstw oraz reaktywności emocjonalnej. Przegląd Psychologiczny, 49(3), 227-242.

Zawadzki, B., & Strelau, J. (2008). Zaburzenia pourazowe jako następstwo kataklizmu. Nauka, 2, 47-55.

Zawadzki, B., & Strelau, J. (2009). Płeć a nasilenie objawów PTSD – reanaliza danych z badań powodzian. In J. Strelau, B. Zawadzki, & M. Kaczmarek (Eds.), Konsekwencje psychiczne traumy. Uwarunkowania i terapia (pp. 207-230). Warsaw: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Zdankiewicz-Ścigała, E. (2009). Nadzieja podstawowa jako moderator procesu adaptacji po traumie. In J. Strelau, B. Zawadzki, & M. Kaczmarek (Eds.), Konsekwencje psychiczne traumy.

Uwarunkowania i terapia (pp. 132-153). Warsaw: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Zimbardo, P., & Boyd, J. (2009). Paradoks czasu. Warsaw: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Zimbardo, P. G., Johnson, R. L., & McCann, V. (2012). Psychologia. Kluczowe koncepcje. Człowiek i środowisko. Warsaw: Wydawnictwo Naukowe PWN.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Psychologiczne/Annals of Psychology

ISSN: 1507-7888   e-ISSN: 2451-4306


© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Nauk Społecznych


Articles are licensed under a Creative Commons  Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)