Dobro czy dobrostan osoby z głęboką niepełnosprawnością sprzężoną?

Grzegorz Wiącek

Abstract


Artykuł odnosi się do problemu dobra osoby, która jest odbiorcą działań zawodowych psychologa, jako naczelnej zasady oceny etycznej takich działań. W tekście akcent jest położony na dwie ważne kwestie związane z powyższym zagadnieniem: adekwatność pojęcia odbiorcy czynności podejmowanych przez psychologa oraz porównanie wartości kategorii dobra i dobrostanu w analizie etycznej oddziaływań psychologicznych. W artykule podkreślona została wartość pojęcia odbiorcy działań psychologa, która staje się szczególnie widoczna w odniesieniu do sytuacji pracy na rzecz osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności oraz ich rodzin, a także teza większej wartości kategorii dobra w analizie etycznej działań zawodowych psychologa.


Keywords


etyka zawodowa; odbiorca oddziaływań psychologicznych; psychologia rehabilitacji; osoby z niepełnosprawnością

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Brzeziński, Z. & Zakrzewska, M. (2008). Etyczne problemy działalności praktycznej, edukacyjnej i naukowej psychologa. In J. Strelau & D. Doliński (Eds.), Psychologia. Podręcznik akademicki (vol. 1, pp. 137-174). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Dennis, C. (2004). Deaf by design. Nature, 431, 894-896.

European Federation of Psychologists’ Associations (2005). Meta-Code of Ethics. Brussels, Belgium: EFPA.

Friedman, S. L., Helm, D. T., & Marrone, J. (1999). Caring, control, and clinicians’ influence: Ethical dilemmas in developmental disabilities. Ethics & Behavior, 9(4), 349-364.

International Union of Psychological Science (2008). Universal declaration of ethical principles for psychologists. Retrieved Nov 30, 2013, from http://iupsys.net/index.php/ethics/declaration.

Kuschel, C. A. & Kent, A. (2011). Improved neonatal survival and outcomes at borderline viability brings increasing ethical dilemmas. Journal of Paediatrics and Child Health, 47, 585-589.

Polish Psychological Association (PTP) (1992). Code of professional ethics for the psychologist. Warsaw: PTP.

Weinberg, A. (2005). Pediatric cochlear implants: The great debate. Penn Bioethics Journal, 1(1), 1-4.

Wilson, N., Clegg, J., & Hardy, G. (2008). What informs and shapes ethical practice in Intellectual Disability services? Journal of Intellectual Disability Research, 52(7), 608-617.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Psychologiczne/Annals of Psychology

ISSN: 1507-7888   e-ISSN: 2451-4306


© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Nauk Społecznych


Articles are licensed under a Creative Commons  Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)