Dobro odbiorcy usług psychologicznych a odbiorca tych usług. „Co” i „czy” definiować?

Agata Celińska-Miszczuk

Abstract


Artykuł Dobro odbiorcy w kodeksach etyczno-zawodowych psychologów prowokuje do refleksji nad zmianami w sposobie rozumienia przez psychologów dobra człowieka oraz nad znaczeniem tego faktu. Celem tego komentarza jest próba wskazania na potencjalne ryzyko związane z próbą jednoznacznego zdefiniowania dobra odbiorcy usług psychologicznych. Przyjmując za obowiązującym w Polsce Kodeksem Etyczno-Zawodowym Psychologa, że naczelną wartością w pracy psychologa (również tego, który będzie autorem uzupełnień aktualnej kodyfikacji) jest dobro drugiego człowieka, podsumowaniem komentarza jest refleksja: czy – dla dobra odbiorcy usług psychologicznych – istotniejsza od precyzyjnego zdefiniowania przez psychologów („dawców” tych usług) pojęcia dobra nie będzie koncentracja psychologów na adekwatnym rozpoznaniu natury podmiotu tego dobra?


Keywords


etyka zawodu psychologa; dobro człowieka; dobro odbiorcy; dobro klienta; kodeksy etyczno-zawodowe

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Brzeziński, J. (2011). Jakiej psychologii (i psychologów) potrzebuje społeczeństwo? Roczniki Psychologiczne, 14(2), 7-33.

Fisher, C. B. (2004). Challenges in constructing a cross-national ethics code for psychologists. European Psychologist, 9(4), 273-277.

Knapp, S. & VandeCreek, L. (2007). When values of different cultures conflict: Ethical decision making in a multicultural context. Professional Psychology: Research and Practice, 38(6), 660-666.

Lewandowski, S. (1996). Kontrowersje wokół preambuł. Studia Iuridica, 31, 87-95.

Niemiec, H. (1998). Norma psychologiczna w etyce zawodu psychologa. In Z. Uchnast (ed.), Norma psychologiczna. Perspektywy spojrzeń (pp. 113-122). Lublin: TN KUL.

PTP, Polish Psychological Association (1992). Kodeks Etyczno-Zawodowy Psychologa. Warsaw: Polish Psychological Association.

Pomerantz, A. M. (2013). How big is the competent community? And who gets in? American Psychologist, 68, 478-479.

Sajdek, P. (2001). Dobro. Powszechna encyklopedia filozofii (vol. 2, pp. 609-628). Lublin: Polish Thomas Aquinas Association.

Ślipko, T. (2005). Zarys etyki szczegółowej (vol. 1: Etyka osobowa). Cracow: Wydawnictwo WAM.

Trzebińska, E. (2008). Psychologia pozytywna. Warsaw: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

The Act of June 8, 2001, on the Profession of Psychologist and on Psychologists’ Professional Self-Government (Dz. U. [Journal of Laws] No. 73, item 763, as amended).

Uchnast, Z. (Ed.) (1998). Norma psychologiczna. Perspektywy spojrzeń. Lublin: TN KUL.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Psychologiczne/Annals of Psychology

ISSN: 1507-7888   e-ISSN: 2451-4306


© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Nauk Społecznych


Articles are licensed under a Creative Commons  Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)