Doceńmy badania eksploracyjne

Tytus Sosnowski

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Cohen, J., Cohen, P., West, S. G., Aiken, L. S. (20033). Applied multiple regression/correlation analysis for the behavioral sciences. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.

Curie, E. (1979). Maria Curie. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Ferguson, G. A., Takane, Y. (1997). Analiza statystyczna w psychologii i pedagogice. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

King, B. M., Minium, E. W. (2009). Statystyka dla psychologów i pedagogów. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Kirk, R. E. (19953). Experimental design: Procedures for the behavioral sciences. Pacific Grove: Brooks/Cole Publishing Company.

Kuhn, T. S. (2001). Struktura rewolucji naukowych. Warszawa: Fundacja Aletheia.

Pedhazur, E. J. (19822). Multiple regression in behavioral research. New York: Holt, Rinehart and Winston.

Rosenthal, R., Rosnow, R. L., Rubin, D. B. (2000). Contrasts and effect sizes in behavioral research: A correlational approach. Cambridge: Cambridge University Press.

Sosnowski, T. (2004). Analiza kontrastów: między eksploracją a testowaniem hipotez. Przegląd Psychologiczny, 47, 4, 367-378.

Sosnowski, T. (2010). Analiza interakcji zmiennych kategorialnych i ciągłych. Psychologia Społeczna, 5, 2-3, 162-190.

Sternberg, R. J. (2011). Recenzowanie prac naukowych w psychologii. Warszawa: Paradygmat.

Winer, B. J., Brown, D. R., Michels, K. M. (19913). Statistical principles in experimental design. Boston, MA: McGraw Hill.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Psychologiczne/Annals of Psychology

ISSN: 1507-7888   e-ISSN: 2451-4306


© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Nauk Społecznych


Articles are licensed under a Creative Commons  Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)