Ewa Goryńska, Maria Ledzińska, Marcin Zajenkowski (red.), Nastrój. Modele, geneza, funkcje, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego 2011

Katarzyna Długopolska-Bartnik

Full Text:

PDF (Język Polski)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Psychologiczne/Annals of Psychology

ISSN: 1507-7888   e-ISSN: 2451-4306


© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Nauk Społecznych


Articles are licensed under a Creative Commons  Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)