Evidence-based assessment - do we need “Polish Buros”?

Władysław Jacek Paluchowski

Abstract


The aim of this paper is to describe the practice in psychological assessment and diagnosis in Poland. This article focuses on two key themes in the on evidence-based assessment. The first one is application of EBM in psychology. The second is activity and achievement of the Buros Institute of Mental Measurements. The implications of these themes for the future of psychological assessment practice are discussed.


Keywords


evidence-based assessment - do we need “polish Buros”?; assessment; EBA; EBM

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


AERA, APA, NCME (2007). Standardy dla testów stosowanych w psychologii i pedagogice.

Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Brzeziński J. (20045). Metodologia badań psychologicznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Claiborn, C. D. (1991). The Buros Tradition and the counseling profession. Journal of Counseling and Development, 69, 456-457.

Cohen, N. (2009). A Rorschach Cheat Sheet on Wikipedia? The New York Times (July), 29, A1.

Cohen, L. L., La Greca, A. M., Blount, R. L., Kazak, A. E., Holmbeck, G. N., Lemanek, K. L. (2008). Introduction to special issue: Evidence-based assessment in pediatric psychology. Journal of Pediatric Psychology, 33, 9, 911-915.

Del Mar, Ch., Glasziou, P., Mayer, D., (2004). Teaching evidence based medicine. British Medical Journal, 329, 7473, 989-990.

Doroszewski, J. (2005). Evidence-based medicine: New wine in old bottles? Roczniki Akademii Medycznej w Białymstoku, 50, 15-17.

EFPA, EAWOP (2005). European Test User Standards for test use in Work and Organizational settings; http://www.efpa.eu/download/2d30edd3542f33c91295487b64877964] (22.12.2009).

EFPA/Bartram, D., Lindley, P., Kennedy, N. (2008). EFPA Review Model for the Description and Evaluation of Psychological Tests. Test Review Form and Notes for Reviewers version 3.42; http://www.efpa.eu/download/9044bd41c7953b956876e06c797f8c9f (20.12.2009).

Gajewski, P., Jaeschke, R., Brożek, J., Schunemann, H. (2007). Czy wytyczne praktyki klinicznej mogą sprowadzić na manowce? Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej, 117, 4, 12-15.

Gajewski, P., Jaeschke, R., Mrukowicz, J. (2003). Evedence based medicine (EBM) współczesną sztuką lekarską. Cele Polskiego Instytutu Evidence Based Medicine. Medycyna Praktyczna, 3, 31-34.

Grove, W., Barden, R. C. (1999). Protecting the integrity of the legal system. The admissibility of testimony from mental health experts under Daubert/Kumho analyses. Psychology, Public Policy, and Law, 5, 224-242.

Guyatt, G. (2003). Praktyczne aspekty EBM. Medycyna Praktyczna, Ginekologia i Położnictwo, 3, 72-73.

Guyatt, G., Cairns, J., Churchill, D. [i in.] (1992). Evidence-based medicine. A new approach to teaching the practice of medicine. Journal of the American Medical Association, 268, 2420-2425.

Holmbeck, G. N., Thill, A. W., Bachanas, P., Garber, J., Miller, K. B., Abad, M., Bruno, E. F., Carter, J. S., David-Ferdon, C., Jandasek, B., Mennuti-Washburn, J. E., O’Mahar, K., Zuker- man, J. (2008). Evidence-based assessment in pediatric psychology: Measures of psychosocial adjustment and psychopathology. Journal of Pediatric Psychology, 33, 9, 958-980.

Hornowska, E. (2007). Testy psychologiczne w świetle Standardów dla procedur stosowania testów w psychologii i edukacji. W: W. J. Paluchowski (red.), Diagnoza psychologiczna. Proces - narzędzia - standardy (s. 198-210). Warszawa: Wydawnictwa Profesjonalne i Akademickie.

Hunsley, J. (2007). Training psychologists for evidence-based practice. Canadian Psychology/ Psychologie Canadienne, 48, 1, 32-42.

Hunsley, J., Mash, E. J. (2005). Introduction to the special section on developing guidelines for the Evidence-Based Assessment (EBA) of adult disorders. Psychological Assessment, 17, 3, 251-255.

ITC (2000). International Guidelines for Test Use Version 2000; http://www.intestcom.org/ Downloads/ITC%20Guidelines%20Download%20Version%204.doc (23.12.2009).

Jaeschke, R., Cook, D. J., Guyatt, G. H. (1998a). EBM - Wprowadzenie. Medycyna Praktyczna, 1, 143-150.

Jaeschke, R., Cook, D. J., Guyatt, G. H. (1998b). Ocena artykułów na temat testów diagnostycznych. Cz. I: Ocena wiarygodności i uwagi ogólne. Medycyna Praktyczna, 10, 156-159.

Jaeschke, R., Cook, D. J., Guyatt, G. H. (1998c). Ocena artykułów na temat testów diagnostycznych. Cz. II: Metody określania przydatności testu. Medycyna Praktyczna, 11, 184-191.

Jaeschke, R., Cook, D. J., Guyatt, G. H. (1999a). Evidence based medicine (EBM), czyli praktyka medyczna oparta na wiarygodnych i aktualnych publikacjach (POWAP). Medycyna Praktyczna (wydanie specjalne), 1.

Jaeschke, R., Cook, D. J., Guyatt, G. H. (1999b). Analiza ekonomiczna. Cz. II: Ocena i zastosowanie wyników. Medycyna Praktyczna, 9, 169-174.

Jaeschke, R., Cook, D. J., Guyatt, G. H. (1999c). Analiza decyzyjna. Cz. I: Ocena wiarygodności. Medycyna Praktyczna, 5, 176-181.

Jaeschke, R., Cook, D. J., Guyatt, G. H. (1999d). Analiza decyzyjna. Cz. II: Ocena wyników i ich zastosowanie. Medycyna Praktyczna, 6, 195-203.

Jaeschke, R., Cook, D. J., Guyatt, G. H., Bochenek, T. (1998). Ocena artykułów przeglądowych i metaanaliz. Medycyna Praktyczna, 9, 177-184.

Jaeschke, R., Cook, D. J., Guyatt, G. H., Gajewski, P. (2000). EBM po Y2K. Medycyna Praktyczna, 1, 225-229.

Jaeschke, R., Cook, D. J., Guyatt, G. H., Gajewski, P., Łanda, K., Wcisło, J. (1999a). Wytyczne postępowania. Cz. I: Ocena wiarygodności, czyli którym wytycznym można wierzyć. Medycyna Praktyczna, 10, 161-166 .

Jaeschke, R., Cook, D. J., Guyatt, G. H., Gajewski, P., Łanda, K., Wcisło, J. (1999b). Wytyczne postępowania. Cz. II: Sposób przedstawiania wytycznych, czyli siła zaleceń. Medycyna Praktyczna, 11, 153-157.

Jaeschke, R., Guyatt, G. H., Cook, D., Gajewski, P., Łanda, K., Wcisło, J. (1999). Evidence based medicine (EBM), czyli praktyka medyczna oparta na wiarygodnych i aktualnych publikacjach (POWAP). Wytyczne postępowania - ocena wiarygodności, czyli którym wytycznym można wierzyć. Medycyna Praktyczna, 10, 110-114.

Jaworowska A. (2000). Dostęp do testów psychologicznych i kompetencje zawodowe ich użytkowników. W: J. Brzeziński, M. Toeplitz-Winiewska (red.), Etyczne dylematy psychologii (s. 269278). Poznań: Wydawnictwo Fundacji Humaniora.

Kazdin, A. E. (2005). Evidence-based assessment for children and adolescents: Issues in measurement development and clinical application. Journal of Clinical Child and Adolescent Psychology, 34, 3, 548-558.

Lasoń, W., Walecki, P., Sarapata K., Roterman-Konieczna, I. (2005). Nauczanie medycyny z wykorzystaniem paradygmatu Medycyny Opartej na Dowodach Naukowych (Evidence Based Medicine)-, http://www.ap.krakow.pl/ptn/ref2005/lason.pdf (05.01.2009).

Levant R. F. [i in.] (2006). Evidence-based practice in psychology. APA presidential task force on evidence-based practice. American Psychologist, 61, 4, 271-285.

Łanda, K., Walczak, K. (2005). EBM - medycyna oparta na dowodach naukowych; http://www.hta.pl/dok/EBM.pdf (05.01.2009).

Łuszczyńska, A., Doliński, D. (2008). Jak przeprowadzać i opisywać eksperymentalne badania psychologiczne: wytyczne CONSORT. Tekst instruktażowy. Studia Psychologiczne, 46, 1, 57-64.

Mash, E. J., Hunsley, J. (2005). Evidence-based assessment of child and adolescent disorders: Issues and challenges. Journal of Clinical Child & Adolescent Psychology, 34, 3, 362-379.

McFall, R. M. (2005). Theory and utility-key themes in evidence-based assessment: Comment on the special section. Psychological Assessment, 17, 3, 312-323.

Mislevy, R. J., Almond, R. G., Lukas, J. F. (2003). A brief introduction to evidence-centered design (Research Report RR-03-16). Princeton, NJ: Educational Testing Service; http://www.ets.org/ Media/Research/pdf/RR-03-16.pdf (6.06.2005).

Mrukowicz, J. (2005). Podstawy „evidence based medicine” (EBM), czyli o sztuce podejmowania trafnych decyzji w opiece nad pacjentami. „Medycyna Praktyczna On-line”; http://www.mp.pl/ artykuly/?aid=25574 (23.11.2009).

Paluchowski, W. J. (2007). Diagnoza psychologiczna. Proces - narzędzia - standardy. Warszawa: Wydawnictwa Profesjonalne i Akademickie.

Plake, B. S., Conoley, J. C., Kramer, J. J., Murphy, L. U. (1991). The Buros Institute of mental measurements: Commitment to the tradition of excellence. Journal of Counseling and Development, 69, 449-455.

Polskie Towarzystwo Psychologiczne (2000). Kodeks etyczno-zawodowy psychologa. W: J. Strelau (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki (t. 3, s. 836-844). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

PTP (2000). Wytyczne Międzynarodowej Komisji ds. Testów (International Test Commission - ITC) z 2000 roku dotyczące stosowania testów: wersja polska; http://www.practest.com.pl/files/ITC- Stosowanie_test6w.pdf (23.12.2009).

Sackett, D. L., Haynes, R. B., Guyatt, G. H., Tugwell, P. (1991). Clinical epidemiology-a basic science for clinical medicine. London: Little Brown.

Sackett, D. L., Richardson, W. S., Rosenberg, W. M. C., Haynes, R. B. (1997). Evidence-based medicine: How to practice and teach EBM. New York: Churchill Livingstone.

Sackett, D. L., Rosenberg, W. M. C., Gray, J. A. M., Haynes, R. B., Richardson, W. S. (1996). Evidence-based medicine: What it is and what it isn’t? British Medical Journal, 312, 71-72.

Słysz, A. (2008). Typy diagnostów. Preferencje poznawcze psychologów a strategie diagnozowania. Poznań: Wydawnictwo UAM.

Stanik, J. M., Majchrzyk, Z. (red.) (1995). Etyczno-zawodowe problemy biegłego sądowego psychologa i psychiatry w praktyce sądowej. Katowice: Katedra Psychologii Klinicznej Uniwersytetu Śląskiego i Sekcja Psychiatrii Sądowej Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Stemplewska-Żakowicz, K., Paluchowski, W. J. (2008). Podstawy diagnozy psychologicznej. W: J. Strelau, D. Doliński (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki (t. 2, s. 25-94). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Sułkowski, H. (2007). Co lekarz praktyk o medycynie opartej na dowodach wiedzieć powinien http://www.umed.lodz.pl/kmz/doc/ebm.pdf (17.08.2008).

Szajewska, H. (2004). Świadome korzystanie z literatury medycznej, czyli o jednym z elementów evidence based medicine (EBM). Magazyn Otolaryngologiczny, 3, 11, 71-78.

Szajewska, H. (2008). Praktykowanie pediatrii w duchu EBM. Medycyna Praktyczna. Pediatria, 1, 15-20.

Szustrowa, T. (2003). Raport o stanie orzecznictwa psychologicznego w Polsce. Warszawa: PTP; http://www.ptp.org.pl/teksty/raport_orzecznictwo.doc (11.03.2005).

Westen, D., Novotny, C. M., Thompson-Brenner, H. (2004). The empirical status of empirically supported psychotherapies: Assumptions, findings, and reporting in controlled clinical trials. Psychological Bulletin, 4, 631-663.

Westen, D., Novotny, C. M., Thompson-Brenner, H. (2005). EBP f EST: Reply to Crits-Christoph [et al.] (2005) and Weisz [et al.] (2005). Psychological Bulletin, 3, 427-433.

Widacki, J. (2007) (red.) Kryminalistyka. Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Psychologiczne/Annals of Psychology

ISSN: 1507-7888   e-ISSN: 2451-4306


© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Nauk Społecznych


Articles are licensed under a Creative Commons  Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)