Badania ilościowe vs jakościowe - pytanie o tożsamość psychologii

Maria Straś-Romanowska

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Benton, T., Craib, I. (2003). Filozofia nauk społecznych. Od pozytywizmu do postmodernizmu. Wrocław: Wyd. Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji.

Gałdowa, A. (red.) (1997). Hermeneutyka a psychologia. Kraków: Wyd. UJ.

Lewicki, P. (1979). O kryzysie psychologii społecznej. Studia Filozoficzne, 5, 137-149.

Łukaszewski, W. (1989). Imitatorzy ptaków: o pewnym sposobie uprawiania psychologii. Przegląd Psychologiczny, 32, 7-26.

Paszkiewicz, E. (1983). Struktura teorii psychologicznych. Warszawa: PWN.

Reut, M. (1992). Scjentyzm i kryzys scjentyzmu. Wrocław: Wyd. Politechniki Wrocł.

Ricoeur, P. (1981). Język, tekst, interpretacja. Warszawa: PIW.

Silverman, D. (2007). Interpretacja danych jakościowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Straś-Romanowska, M. (1992). O potrzebie zróżnicowanego podejścia badawczego w psychologii osobowości. Przegląd Psychologiczny, 35, 4, 497-508.

Straś-Romanowska, M. (red.) (2000). Metody jakościowe w psychologii współczesnej. Wrocław: Wyd. UWr.

Straś-Romanowska, M. (2007). Problemy badawcze psychologii rozwoju w świetle założeń psychologii zorientowanej na osobę. Psychologia Rozwojowa, 12, 9-18.

Uchnast, Z. (1983). Hermeneutyczna orientacja w psychologii osobowości. Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL.

Von Weizsacker, C. F. (1987). Filozofia grecka i fizyka współczesna. W: M. Heller, A. Michalik, J. Życiński (red.), Filozofować w kontekście nauki (s. 140-151). Kraków: Polskie Towarzystwo Teologiczne.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Psychologiczne/Annals of Psychology

ISSN: 1507-7888   e-ISSN: 2451-4306


© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Nauk Społecznych


Articles are licensed under a Creative Commons  Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)