Droga na skróty, czyli „nauka” (?!) lekka, łatwa i przyjemna

Zbigniew Spendel

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Brzeziński, J., Zakrzewska, M. (2008). Metodologia. Podstawy metodologiczne i statystyczne prowadzenia badań naukowych w psychologii. W: J. Strelau, D. Doliński (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki (t. 1, s. 175-302). Gdańsk: GWP.

Klawiter, A. (1989). Trzy postawy wobec nauki - uczestnik, rozumiejący obserwator, badacz. W: J. Brzeziński, K. Łastowski (red.), Filozoficzne i metodologiczne podstawy teorii naukowych (s. 11-28). Warszawa-Poznań: PWN. „Poznańskie Studia z Filozofii Nauki”, z. 11.

Mika, S. (2004). Oj, ciężko, ciężko być psychologiem... W: J. Brzeziński, M. Toeplitz-Winiewska (red.), Etyczne dylematy psychologii (s. 158-175). Warszawa: Wydawnictwo SWPS Academica.

Rost, J. (2008). Analiza danych empirycznych - aktualne pytania i rozważania. W: R. Stachowski, W. Zeidler (red.), Opisowa metodologia badań psychologicznych. Studia i przykłady (s. 12-26). Warszawa: Visja Press & IT.

Rubacha, K. (2008). Metodologia badań nad edukacją. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Silverman, D. (2007). Interpretacja danych jakościowych. Metody analizy rozmowy, tekstu i interakcji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Silverman, D. (2008). Prowadzenie badań jakościowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. Spendel, Z. (2006). Herme(neu)tyzacja psychologii. Nauka, 3, 55-77.

Straś-Romanowska, M. (1997). Hermeneutyka w psychologicznych badaniach jakościowych. W: A. Gałdowa (red.), Hermeneutyka a psychologia (s. 143-156). Kraków: Wydawnictwo UJ.

Straś-Romanowska, M. (2000). Słowo wstępne. W: M. Straś-Romanowska (red.), Metody jakościowe w psychologii współczesnej (s. 7-11). Wrocław: Wydawnictwo UWr.

Winstanley, J. (2008). Klucz do psychologii. Najważniejsze teorie, pojęcia, postaci. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Psychologiczne/Annals of Psychology

ISSN: 1507-7888   e-ISSN: 2451-4306


© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Nauk Społecznych


Articles are licensed under a Creative Commons  Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)