The Entitlement Questionnaire

Jarosław Piotrowski, Magdalena Żemojtel-Piotrowska

Abstract


This article presents the development of the Entitlement Questionnaire (EQ), designed to measure entitlement attitudes, understood as proneness to raising claims and to concentrating on defending one’s own rights. The Questionnaire consists of three scales: Fighting Rights – measuring proneness to fighting for one’s own rights, Belief in Obligations – measuring a conviction that the world is a net of mutual obligations between individuals and institutions, and Vindictiveness – measuring difficulties with forgiving wrongs. The study (N = 767) indicated that this method is characterized by high consistency and satisfactory stability. The pure entitlement attitude correlated positively with self-esteem, life satisfaction, individualism, narcissism and internal locus of control. Belief in obligations correlated positively with collectivism and external locus of control, and negatively with self-esteem and life satisfaction. Vindictiveness correlated positively with narcissism, however, it did not correlated neither with self-esteem nor with life satisfaction.


Keywords


entitlement; scale construction

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Adamska, K. (1997). Mapa rzeczywistości społecznej indywidualisty i kolektywisty - badania empiryczne. Przegląd Psychologiczny, 40, 443-464.

Ames, D. (2008). Assertiveness expectancies: How hard people push depends on the consequences they predict. Journal of Personality and Social Psychology, 95, 6, 1541-1557.

Baryła, W., Wojciszke, B. (2005). Kwestionariusz Ruminacji. Studia Psychologiczne, 43, 5-22.

Bazińska, R., Drat-Ruszczak, K. (2000). Struktura narcyzmu w polskiej adaptacji kwestionariusza NPI Ruskina i Hulla. Czasopismo Psychologiczne, 6, 171-187.

Bishop, J., Lane, R. (2002). The dynamics and dangers of entitlement. Psychoanalytic Psychology, 19, 739-758.

Bouchard, M.-A., Lalonde, F., Gagnon, M. (1988). The construct validity of assertion: Contributions of for assessment procedures and Norman's personality factors. Journal of Personality, 56, 4, 763-783.

Buss, D. (2001). Psychologia ewolucyjna. Gdańsk: GWP.

Desmarais, S., Curtis, J. (1997). Gender and perceived pay entitlement: Testing for effects of experience with income. Journal of Personality and Social Psychology, 72, 141-150.

Drwal, R. (1995). Poczucie kontroli jako wymiar osobowości - podstawy teoretyczne, techniki badawcze i wyniki badań. W: R. Drwal (red.), Adaptacja kwestionariuszy osobowości (s. 199227). Warszawa: PWN.

Emmons, R. (1984). Factor analysis and construct validity of Narcissistic Personality Inventory. Journal of Personality Assessment, 48, 291-300.

Emmons, R. (1987). Narcissism: Theory and measurement. Journal of Personality and Social Psychology, 52, 1, 11-17.

Exline, J., Baumeister, R., Bushman, B., Campbell, W., Finkel, E. (2004). To proud to let go: Entitlement as a barrier to forgiveness. Journal of Personality and Social Psychology, 87, 894-912.

Furnham, A. (1979). Assertiveness in three cultures: Multidimensionality and cultural differences. Journal of Clinical Psychology, 35, 3, 522-527.

Hyde, J. S., Frost, L. (2002). Metaanalizy w psychologii kobiety. W: B. Wojciszke (red.), Kobiety i mężczyźni: odmienne spojrzenia na różnice (s. 15-47). Gdańsk: GWP.

Koralewicz, J. (1990). Autorytaryzm a poglądy polityczne Polaków. W: J. Reykowski, K. Skarżyńska, M. Ziółkowski (red.), Orientacje społeczne jako element mentalności (s. 77-92). Poznań: Nakom.

Koralewicz, J., Ziółkowski, M. (1990). Mentalność Polaków. Sposoby myślenia o polityce, gospodarce i życiu społecznym w końcu lat osiemdziesiątych. Poznań: Nakom.

Krężlewski, J. (1990). Społeczne uwarunkowania przedsiębiorczych i roszczeniowych zachowań ludzi. W: J. Reykowski, K. Skarżyńska, M. Ziółkowski (red.), Orientacje społeczne jako element mentalności (s. 159-181). Poznań: Nakom.

Lewicka, M. (2001). Psychologiczne mechanizmy zachowań roszczeniowych. W: D. Doliński, B. Weigl (red.), Od myśli i uczuć do decyzji i działań (s. 111-126). Warszawa: Wydawnictwo IP PAN.

Lewicka, M. (2002). Daj czy wypracuj? Sześcienny model aktywności. W: M. Lewicka, J. Grzelak (red.), Jednostka i społeczeństwo. Podejście psychologiczne (s. 83-102). Gdańsk: GWP.

Lewicka, M. (2004). Kup pan książkę... mechanizmy aktywności obywatelskiej Polaków. Studia Psychologiczne, 42, 65-82.

Lewicka, M. (2005). Kura czy jajko, czyli socjaldemokratyczny czy liberalny model mechanizmów oczekiwań społecznych wobec państwa? Psychologia Jakości Życia, 4, 2, 227-252.

Major, B., McFarlin, D., Gagnon, D. (1984). Overworked and underpaid: On the nature of gender differences in personal entitlement. Journal of Personality and Social Psychology, 47, 6, 13991412.

Moore, D. (1991). Entitlement and justice evaluations: Who should get more, and why? Social Psychology Quarterly, 54, 3, 208-223.

Oyserman, D., Coon, H. M., Kemmelmeier, M. (2002). Rethinking individualism and collectivism: Evaluation of theoretical assumptions and meta-analyses. Psychological Bulletin, 128, 3-72.

Pavot, W., Diener, E. (1993). Review of the Satisfaction with Life Scale. Psychological Assessment, 5, 2, 164-172.

Pratto, F. (2002). Polityka płci: różnice między kobietą a mężczyzną w sypialni, kuchni i gabinecie. W: B. Wojciszke (red.), Kobiety i mężczyźni: odmienne spojrzenia na różnice. Gdańsk: GWP.

Pratto, F., Sidanius, J., Stallworth, L., Malle, B. (1994). Social dominancie orientation: A personal variable predicting social and political attitudes. Journal of Personality and Social Psychology, 67, 741-763.

Raskin, R., Hall, C. (1979). Narcissistic Personality Inventory. Psychological Reports, 45, 590.

Raskin, R., Terry, H. (1988). A principal-components analysis of the Narissistic Personality Inventory and further evidence of its construct validity. Journal of Personality and Social Psychology, 54, 890-902.

Reykowski, J. (1990). Ukryte założenia normatywne jako osiowy składnik mentalności. W: J. Rey- kowski, K. Skarżyńska, M. Ziółkowski (red.), Orientacje społeczne jako element mentalności (s. 11-51). Poznań: Wydawnictwo Nakom.

Reykowski, J. (1992). Kolektywizm i indywidualizm jako kategorie opisu zmian społecznych i mentalności. Przegląd Psychologiczny, 35, 2, 147-171.

Reykowski, J. (1993). Zmiany systemowe a mentalność polskiego społeczeństwa. W: J. Reykowski (red.), Wartości i postawy Polaków a zmiany systemowe (s. 9-48). Warszawa: Wydawnictwo IP PAN.

Reykowski, J. (1995). Potoczne wyobrażenia o demokracji. Psychologiczne uwarunkowania i konsekwencje. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Psychologii.

Rosenberg, M. (1965). Society and the adolescent self-image. Princeton, NJ: Princeton University Press.

Triandis, H. (2001). Individualism-collectivism and personality. Journal of Personality, 69, 907-924.

Turner, J., Helms, D. (1999). Rozwój człowieka. Warszawa: WSiP.

Wilczyńska, J., Drwal, R. (1995). Opracowanie Kwestionariusza Aprobaty Społecznej (KAS) J. Wilczyńskiej i R. Ł. Drwala. W: R. Drwal (red.), Adaptacja kwestionariuszy osobowości (s. 57-66). Warszawa: PWN.

Ziółkowski, M. (1990). Orientacje indywidualne a system społeczny. W: J. Reykowski, K. Skarżyńska, M. Ziółkowski (red.), Orientacje społeczne jako element mentalności (s. 53-76). Poznań: Wydawnictwo Nakom.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Psychologiczne/Annals of Psychology

ISSN: 1507-7888   e-ISSN: 2451-4306


© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Nauk Społecznych


Articles are licensed under a Creative Commons  Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)