A sense of alienation among the parents of people suffering from paranoid schizophrenia

Anna Hunca-Bednarska

Abstract


Parents of 31 schizophrenic patients and parents of 21 healthy controls were examined with the projective Rorschach Test. Both groups were compared with respect to levels of the isolation and egocentricity indices. These two aspects had been chosen because they refer to attitudes and feelings associated with social relationships. Difficulties in communication, social withdrawal and diminished prosocial attitudes have often been reported in families of schizophrenic people. The group of parents with an ill child had a higher level of the isolation index. Individual components of the content involved in the isolation index were examined. It was revealed that the parents of ill children, and the fathers in particular, talked about clouds seen on the blots significantly more often than the other group. The parents of ill children, and the fathers in particular, perceived human figures significantly more rarely. This may reflect the fact that the feeling of isolation springs from personality and not from an external situation. The level of egocentricity did not differ in the two groups. The problem of the psychological interpretation of the content and features of expression was also discussed. The need for more humanistic research on meanings was pointed out.


Keywords


schizophrenia; schizophrenic patients’ parents; the Rorschach Test; emotionality; egocentricity

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Alanen, J. O. (2000). Schizofrenia. Jej przyczyny i leczenie dostosowane do potrzeb. Warszawa: Instytut Psychiatrii i Neurologii.

Buczyńska-Garewicz, H. (2006). Miejsce, strony, okolice. Przyczynek do fenomenologii przestrzeni. Kraków: Universitas.

Burdryna-Dawidowski, P., Roztworowska, M., de Barbaro, B., Wojnar, M. (1991). The concept of expressed emotions in a cultural context: A Polish perspective. Kraków: Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, Sekcja Psychoterapii. Psychoterapia, s. 85-89.

Exner, J. E. (2003). The Rorschach. A comprehensive system. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.

Grzywak-Kaczyńska, M. (1978). Podręcznik do metody Rorschacha. Warszawa: Wyd. Akcydensowe.

Haman, M. (1985). Kultura jako ponadindywidualna reprezentacja poznawcza. Studia Psychologiczne, 23, 1-2, 57-76.

Hirsch, S. R., Leff, J. P. (1975). Abnormalities in parents of schizophrenics. London–New York–Toronto: Oxford University Press.

Holt, R. R. (1975) (red.). Diagnostics Psychological Testing. New York: International Universities Press, INC.

Holt, R. R., Havel, J. (1960). Method for assessing primary and secondary process in the Rorschach. W: M. A. Rickers-Ovsiankina (red.), Rorschach psychology (s. 263-315). New York: J. Wiley.

Hunca-Bednarska, A. (2006). Wypowiedzi dotyczące ludzi spostrzeganych na trzeciej tablicy testu Hermanna Rorschacha. Badanie rodziców osób chorych na schizofrenię paranoidalną. Badania nad schizofrenią, 7, 259-267.

Hunca-Bednarska, A. (2007a). Wysokość „indeksu izolacji” a wiek badanych osób. Badania nad schizofrenią, 8, 202-208.

Hunca-Bednarska, A. (2007b). Zastosowanie J. E. Exnera „indeksu izolacji” do diagnozy schizofrenii. Roczniki Psychologiczne, 10, 1, 113-132.

Kalnická, Z. (2004). Woda. W: K. Wilkoszewska (red.), Estetyka czterech żywiołów (s. 73-131). Kraków: Universitas.

Lilienfeld, S. O., Wood, J. M., Garb, H. N. (2002). Status naukowy technik projekcyjnych. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Nieznański, M. (1999b). Zaburzenia procesów poznawczych i językowych a zakłócenia komunikacji rodzinach osób chorych na schizofrenię. Psychiatria Polska, 39, 3, 399-406.

Nieznański, M. (1999a). Ocena umiejętności nadawania i odbierania komunikatów u chorych na schizofrenię i ich matek. Psychiatria Polska, 39, 3, 407- 414.

Piotrowski, Z. (1957). Perceptanalysis. New York: Philadelphia Exlibris.

Piotrowski Z. (1991). Perceptanaliza. Warszawa: Polskie Towarzystwo Higieny Psychicznej.

Rapaport, D., Gill, M. M., Schafer, R. (1975). Diagnostic Psychological Testing. New York: International Universities Press.

Schafer, R. (1966). Psychoanalytic interpretation in Rorschach testing. Theory and application. New York: Grune & Stratton.

Scheflen, A. E. (1981). Levels of schizophrenia. New York: Brunner/Mazel Publishers.

Stasiakiewicz, M. (2003). Diagnoza psychologiczna w poszukiwaniu „homo projectivicus”. W: M. Łaguna, B. Lachowska (red.), Rysunek projekcyjny jako metoda badań psychologicznych (s. 13-30). Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.

Stasiakiewicz, M. (2004). Test Rorschacha. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Szlagowska, A. (2006). Symbolika lustra w wybranych utworach Bolesława Leśmiania. W: A. Borkowski, E. Borkowska, M. Burta (red.), Lustro (zwierciadło) w literaturze i kulturze (s. 153-161). Siedlce: Instytut Filologii Polskiej Akademii Podlaskiej. Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Psychologiczne/Annals of Psychology

ISSN: 1507-7888   e-ISSN: 2451-4306


© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Nauk Społecznych


Articles are licensed under a Creative Commons  Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)