Czy psychologii, a psychologii w Polsce w szczególności, coś zagraża?

Jerzy Marian Brzeziński

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Bruner, J. (2006). Kultura edukacji. Kraków: Universitas.

Carnap, R. (1959). The methodological character of theoretical concepts. W: H. Feigel, M. Scriven (red.), Minnesota studies in the philosophy of sciences (t. 1, s. 38-76). Minneapolis, MN: University of Minnesota Press.

Cicchetti, D. V. (1991). The reliability of peer review for manuscript and grant submissions: A cross-disciplinary investigation (wraz z komentarzami). The Behavioral and Brain Sciences, 14, 119-186.

Dobbs, D. (2005). Współczesna frenologia? Świat Nauki (Wydanie specjalne), 23-29.

Kowalik, Z. J. (2006). Załóżmy, że świat składa się... Charaktery (Wydanie specjalne), 1, 3.

Magala, S., Nowak, L. (1985). The problem of historicity of cognition in the idealizational concept of science. Poznań Studies in the Philosophy of the Sciences and the Humanities (t. 8, s. 18-35). Amsterdam: Rodopi.

Marek, T. (2006). Neuronauka – nowa perspektywa badawcza, nowe wyzwania. Kolokwia Psychologiczne, 14, 13-23.

Paprzycka, K. (2005). O możliwości antyredukcjonizmu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe: Semper.

Peters, D. P., Ceci, S. J. (1982). Peer-review practices of psychological journals: The fate of published articles, submitted again (wraz z komentarzami). The Behavioral and Brain Sciences, 5, 187-255.

Strelau, J. (2006). Sam wykułem mój los. Charaktery, 8, 40-41.

Winkielman, P. (2006). Nierozłączne nauki dwie. Charaktery (Wydanie specjalne), 1, 9-12.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Psychologiczne/Annals of Psychology

ISSN: 1507-7888   e-ISSN: 2451-4306


© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Nauk Społecznych


Articles are licensed under a Creative Commons  Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)