Time Perspective at the End of the Century – Possibilities and Manaces in Personality Development

Czesław S. Nosal

Abstract


In the essay various ways of time experience and differences in time perspective at the end of the Century are presented. The thesis is that our époque creates temporal framework in which personal and inner time ordering become more important than patterning time in external sources. Some predictions concerning opportunities and threats in personality development were formulated in the context of time psychology.


Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Abraham, R., Sheldrake, R., McKenna, T. (1995). Zdążyć przed Apokalipsą. Bydgoszcz: Limbus.

Clifford, P. (1999). Krótka historia końca czasów. Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX.

Cuomo, F. (1999). Wielkie proroctwa. Kraków: Universitas.

Fromm, E. (1996). Ucieczka od wolności. Poznań: Zysk i S-ka.

Fromm, E. (1998a). Anatomia ludzkiej destrukcyjności. Poznań: Rebis.

Fromm, E. (1998b). Mieć czy być. Warszawa: Colloguia Communia.

Goleman, D. (1997). Inteligencja emocjonalna. Poznań: Media Rodzina.

Gould, S. J. (1998). Pytania o milenium. Gazeta Wyborcza, 5-6 grudnia.

Havel, V. (2000). Jest w nas nadzieja. Gazeta Wyborcza, 8-9 stycznia.

Hawking, S. (1990). Krótka historia czasu. Warszawa: Wydawnictwo „Alfa”.

Hawking, S. (red.) (1993). Predicting the future. Cambridge: University Press.

Kasprzak, W., Pelc, K. (1999). Wyzwania technologiczne: Prognozy i strategie. Kraków: Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu.

Kracik, J. (1999). Trwogi i nadzieje końca wieków. Kraków: Wydawnictwo Znak.

Kozielecki, J. (1997). Transgresja i kultura. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

Kozielecki, J. (1999). Millenium: Mity i kalendarz. Miesięcznik Odra, nr 11.

Lem, S. (1984). Summa technologiae. Lublin: Wydawnictwo Lubelskie.

McLuhan, M. (1975). Wybór pism. Warszawa: Wydawnictwa Filmowe i Artystyczne.

Nosal, C. S. (2000). Czas jako wymiar regulacji zachowania: Problemy psychologii temporalnej. W: J. Brzeziński, S. Kowalik (red.), O różnych sposobach uprawiania psychologii (s. 106-130). Poznań: Zysk i S-ka.

Obuchowski, K. (2000). Człowiek intencjonalny, czyli o tym, jak być sobą. Poznań: Rebis.

Pastuszka, J. (1967). Człowiek i czas: Refleksje psychologiczne. Roczniki Filozoficzne, 15, 4, 5-23.

Pietrasiński, Z. (1990). Rozwój człowieka dorosłego. Warszawa: Wiedza Powszechna.

Prigogine, I. (2000). Kres pewności. Czas, chaos i nowe prawa natury. Warszawa: CiS.

Stasiuk, A. (1999). Utracone dziedzictwo. Gazeta Wyborcza, 3 maja.

Teilhard du Chardin, P. (1987). Moja wizja świata. Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Psychologiczne/Annals of Psychology

ISSN: 1507-7888   e-ISSN: 2451-4306


© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Nauk Społecznych


Articles are licensed under a Creative Commons  Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)