Memory for the Coincidence of Our Own Face

Aleksandra Katarzyna Jankowska

Abstract


The present work is relevant to the way in which and suboptimal expositions of human faces – one's own and unknown – influence the memory for the objects, which coincidences it. The procedure presented here is a modification of Murphy's and Zajonc's (1994) experiments by examining the lasting memory for neutral stimuli, primed by faces. The obtained results show that supraliminal (4 ms) expositions of the photographs of human faces increase a recognition of following these faces with quasi-Japanese ideograms, but there are no differences between the memory effects of priming by our own face and the unknown face. The supraliminal (1 s) expositions of our own face decrease the memory for ideograms. Moreover, the investigation shows that supraliminal presentations of human, neutral faces result in a worse memory for ideograms, following them than do supraliminal presentation of these faces.


Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Bornstein R. F., D'Agostino B. (1992). Stimulus Recognition and the Mere Exposure Effect. Journal of Personality and Social Psychology, 63, 545-552.

Boski P. (1992). O byciu Polakiem w ojczyźnie. W: P. Boski, M. Jarymowicz, H. Malewska-Peyre (red.), Tożsamość a odmienność kulturowa. Warszawa: Instytut Psychologii PAN, s. 87-115.

Bower G. H. (1998). „Jaki jest związek emocji z pamięcią?” W: P. Ekman, R. J. Davidson (red.), Natura emocji. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Greenwald G. A., Banaji M. R. (1995). Utajone poznanie społeczne: postawy, wartościowanie siebie i stereotypy. Przegląd Psychologiczny, 38, 1-2, 11-63.

Jankowska A. (1999). Pamięć kontekstu uświadamianych i nieuświadamianych źródeł afektu (Uniwersytet Gdański, mps pracy doktorskiej).

Jarymowicz M. (1992). Tożsamość jako efekt rozpoznawania siebie wśród swoich i obcych. Eksperymentalne badania nad procesami różnicowania Ja – My – Inni. W: P. Boski, M. Jarymowicz, H. Malewska-Peyre (red.), Tożsamość a odmienność kulturowa. Warszawa: Instytut Psychologii PAN, s. 213-225.

Jarymowicz M. (1994). W stronę indywidualnej podmiotowości i zbliżeń z innymi: podmiotowe podstawy społecznych identyfikacji. W: M. Jarymowicz (red.), Poza egocentryczną perspektywą spostrzegania siebie i świata. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN, s. 11-33.

Jarymowicz M. (1997). O afekcie zawiadującym podmiotem i możliwościach podmiotu panowania nad emocjami. Przegląd Psychologiczny, 40, 1-2, 49-56.

Jarymowicz M. (1999). O pożytku z badań nad utajonym przetwarzaniem informacji afektywnych. Studia Psychologiczne, 37, 1, 129-145.

Kolańczyk A. (1999). Czuję, myślę, jestem. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Kurcz I. (1992). Pamięć. Uczenie się. Język. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

LeDoux, J. E. (1994). Emocje, pamięć, mózg. Świat Nauki, sierpień, 34-41.

LeDoux J. E. (1998a). Mózgowe interakcje poznawczo-emocjonalne”. W: P. Ekman, R. J. Davidson (red.), Natura emocji. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, s. 190-197.

LeDoux J. E. (1998b). The emotional brain. The mysterious underpinnings of emotional life. New York: A Touchstone Book.

Łuria A. (1976). Podstawy neuropsychologii. Warszawa: Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich.

Matsumoto D., Ekman P. (1989). American-Japanese cultural differences in intensity ratings of facial expressions of emotion. Motivation and Emotion, 13, 143-157.

Murphy S. T., Zajonc R. B. (1994). Afekt, poznanie i świadomość: rola afektywnych bodźców poprzedzających przy optymalnych i suboptymalnych ekspozycjach. Przegląd Psychologiczny, 37, 261-299.

Ohme R. K., Błaszczyk W., Pochwatko G. (1999). Odmienne efekty wpływu rozproszonego afektu: zjawisko asymilacji i kontrastu. Studia Psychologiczne, 37, 1, 44-59.

Wojciszke B. (1986). Struktura „Ja”, wartości osobiste i zachowanie. Warszawa: Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk.

Zajonc R. B. (1985). Uczucia a myślenie: nie trzeba się domyślać, by wiedzieć, co się woli. Przegląd Psychologiczny, 28, 27-72.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Psychologiczne/Annals of Psychology

ISSN: 1507-7888   e-ISSN: 2451-4306


© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Nauk Społecznych


Articles are licensed under a Creative Commons  Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)