Multidimensionality of Personal Time Conceptions

Beata Bajcar

Abstract


This paper presents results of an empirical study, that concerns structure of personal time conception. The main goal of this study was assignation set of dependences between individual minds about time nature. Results of empirical study shows that: personal time conception is multidimensional structure and there are existing casual dependences in this structure of personal time conception. From these results it appears that individual generates one`s own time conception. Origin of time conception has place in individual explanation system and ontological interpretation of time notion.


Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Ajdukiewicz K. (1963). Czas. W: Encyklopedia. Warszawa: PWN.

Alexander H. G. (1945). Time as dimension and history. Albuquerque: The University of New Mexico Press.

Bajcar B. (w druku). Struktura psychologicznych wymiarów temporalności.

Bańka, J. (1987). Inscenizacja epistemologiczna bytu a osobliwości czasu antropologicznego. W: K. Cackowski, J. Wojczakowski (red.), Stosunek do czasu w różnych strukturach kulturowych. Warszawa: ANS, s. 245-270.

Bielawski L. (1976). Strefowa teoria czasu i jej znaczenie dla antropologii muzycznej. Kraków: PWM.

Bielawski L. (1993). Poziomy czasu. U podstaw antropologii muzycznej. Zeszyty Naukowe AM im. F. Chopina, 25, 195-217.

Brown A. (1994). Time, will and mental processes. New York–London: Plenum Press.

Cackowski K. (1987). Osobliwości ludzkiego czasu. W: K. Cackowski, J. Wojczakowski (red.), Stosunek do czasu w różnych strukturach kulturowych. Warszawa: ANS, s. 97-127.

Chlewiński Z. (1977). Czas w aspekcie fizjologicznym i psychologicznym. Roczniki Filozoficzne, 25, 3, 93-117.

Chłopecki J.(1989). Czas, świadomość i historia. Warszawa: KiW.

Czarnecki Z. J. (1987). Pojęcie czasu historycznego i jego mistyfikacje. W: K. Cackowski, J. Wojczakowski, (red.), Stosunek do czasu w różnych strukturach kulturowych. Warszawa: ANS, s. 165-195.

Dalenoort G. J. (1997). Cognitive aspects of the representation of time. W: H. Atmanspacher, E. Ruhnau, (red.), Time, temporality, now. Experiencing time and concepts of Time in an Interdisciplinary perspective. Berlin–Heidelberg: Springer Verlag, s. 179-190.

Gorman B. S., Wessman A. E. (1977). The personal experience of time. New York: Plenum Press.

Górniak J. (1998). My i nasze pieniądze. Wyniki badań empirycznych nad postawami wobec pieniądza. Kraków: Wyd. Aureus.

Hempoliński M. (1994). Ontologia. Antologia tekstów filozoficznych. Wrocław–Warszawa–Kraków: Ossolineum.

Ingarden R. (1975). Książeczka o człowieku (zwłaszcza rozdz. Człowiek i czas). Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Klose J. (1997). Whitehead`s theory perception. W: H. Atmanspacher, E. Ruhnau (red.), Time, temporality, now. Experiencing time and concepts of time in an interdisciplinary perspective. Berlin–Heidelberg: Springer-Verlag, s. 23-42.

Kronz F. M. (1997). Theory and experience of time: Philosofical aspects. W: H. Atmanspacher, E. Ruhnau (red.), Time, temporality, now. Experiencing time and concepts of time in an interdisciplinary perspective. Berlin–Heidelberg: Springer Verlag, s. 7-22.

Kosowska E. (1987). Czas ludzki a precyzja działań kulturowych. W: K. Cackowski, J. Wojczakowski (red.), Stosunek do czasu w różnych strukturach kulturowych. Warszawa: ANS, s. 375-397.

Lombranz J., Shmotkin D., Vardi R. (1991). The equivocal meanings of time: Exploratory and structural analyses. Current Psychology: Research & Reviews, 10, 1-2, s. 3-20.

Lubański M., Ślaga S. (1984). Z zagadnień filozofii przyrodoznawstwa i filozofii przyrody. Warszawa: Wyd. Akademii Teologii Katolickiej.

Łukaszewski, W. (1983). Orientacje temporalne jako jeden z aspektów osobowości. W: W. Łukaszewski (red.), Osobowość – orientacje temporalne – ustosunkowanie się do zmian, Wrocław: Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, s. 5-40.

Michon A., Jackson J. L. (1985). Time experience. W: A. Michon, J. L. Jakson (red.), Time, mind and behavior. Heidelberg: Springer Verlag, s. 2-17.

Nosal, C. S. (2000). Czas jako wymiar regulacji zachowania. Problemy psychologii temporalnej. W: J. Brzeziński, S. Kowalik (red.), O różnych sposobach uprawiania psychologii, Poznań: Wyd. Zysk i Spółka, s. 106-130.

Nosal, C. S., Bajcar, B. (1999a). Czas w umyśle stratega. Perspektywa temporalna a wskaźniki zachowań strategicznych. Czasopismo Psychologiczne, 5, 1, 55-68.

Nosal, C. S., Bajcar, B. (1999b). Skala Orientacji Temporalnej AION-99. Podręcznik metody. Maszynopis niepublikowany.

Obuchowski K. (1987). Psychologiczne aspekty orientacji temporalnej. W: K. Cackowski, J. Wojczakowski (red.), Stosunek do czasu w różnych strukturach kulturowych. Warszawa: ANS, s. 43-51.

Ogrodnik B. (1995). Ontologia czasu konkretnego. Katowice: Wyd. Uniwersytetu Śląskiego.

Pastuszka J. (1967). Czas i człowiek. Refleksje psychologiczne. Roczniki Filozoficzne, 15, 4, 6-23.

Pawełczyńska A. (1985). Czas człowieka. Warszawa: PIW.

Pawluczuk K. (1987). Czas w różnych systemach aktywności człowieka. W: K. Cackowski, J. Wojczakowski (red.), Stosunek do czasu w różnych strukturach kulturowych. Warszawa: ANS, s. 29-42.

Szumilewicz I. (1964). O kierunku upływu czasu. Warszawa: PWN.

Św. Augustyn (1996). Wyznania. Warszawa: PIW.

Wojczakowski J. (1987). Czas osobniczy i czas społeczny. W: K. Cackowski, J. Wojczakowski (red.), Stosunek do czasu w różnych strukturach kulturowych. Warszawa: ANS, s. 129-164.

Zalewski S. (1971). Czas i istnienie. Z metodologii i filozofii klasycznej teorii czasu. Warszawa: PAX

Zakrzewska M. (1994). Analiza czynnikowa w budowaniu i sprawdzaniu modeli psychologicznych. Poznań: Wydawnictwo UAM.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Psychologiczne/Annals of Psychology

ISSN: 1507-7888   e-ISSN: 2451-4306


© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Nauk Społecznych


Articles are licensed under a Creative Commons  Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)