Emotional Problems of Adolescents Dealing with Astrology

Agnieszka Kulik

Abstract


The adolescent period is sometimes especially important when solving the adolescence crisis and forming a sense of identity. There are attitudes which are not conducive to this process, among other things, passive-dependent attitudes or magi thinking, which can be found in astrology. Dealing with astrology, may bring on many consequences both for the cognitive and emotional spheres. Meanwhile, one observes that adolescents are more and more interested in various forms of magic practice.

Findings from empirical research on a group of adolescents dealing with astrology, allow to notice certain dangers connected with those practices, e.g. worse adjustment, lower level of inner integration, higher inner tension, lower emotional balance and others. Such symptoms point out that there are various emotional problems which make it difficult to solve the crisis of identity.


Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Arieti S. (1980). The psychological organisation of depression. American Journal of Psychiatry, 11, 1360-1365.

Bandura A., Walters R. H. (1968). Agresja w okresie dorastania. Warszawa: PWN.

Beck A. T., Weissman A. (1974). The measurement of pessimism: The Hopelessness Scale. Jornal of Consulting and Clinical Psychology, 42(6), 861-865.

Bomba J. (1981). Depresja młodzieńcza. W: M. Orwid (red.), Zaburzenia psychiczne u młodzieży. Warszawa: PZWL, s. 119-138.

Buss A. H. (1961). The psychology of aggression. New York.

Buss A. H., Durlcee A. (1957). An Inventory for Assessing Different Kinds of Hostility. Journal

of Consulting Psychology, 21(4), 343-349.

Chłopkiewicz M. (1980). Osobowość dzieci i młodzieży. Rozwój i patologia. Warszawa: WSiP.

Doktór T. (1980). Postawy magiczne a niektóre kryteria zdrowia psychicznego. Zdrowie Psychiczne, 1, 93-103.

Doktór T. (1984a). Ruchy kultowe - integracja przez regresję (na przykładzie astrologii). W: T. Doktór, K. Koseła (red.), Ruchy pogranicza religii i nauki jako zjawisko socjopsycholo- giczne, t. 1. Warszawa: Wyd. UW, s. 35-41.

Doktór T. (1984b). Udział ojca w wychowaniu a uczestnictwo w ruchu parareligijnym. W:

T. Doktór, K. Koseła (red.), Ruchy pogranicza religii i nauki jako zjawisko socjopsycholo- giczne, t. 1. Warszawa: Wyd. UW, s. 42-53.

Doktór T. (1991). Ruchy kultowe. Psychologiczna charakterystyka uczestników. Kraków; Wyd. „Nomos”.

Doktór T. (1992). Orientalne ruchy religijne i parareligijne w Polsce. Więź, 35(5), 52-60.

Drane J. (1993). Co New Age ma do powiedzenia Kościołowi? Kraków: Wyd. „Signum”.

Filoramo G. (1994). La salvezza nei nuovi movimenti religiosi tra religione e psicoterapia. W: M. Aletti (red.), Religione o psicoterapia? Nuovi fenomeni e movimenti religiosi alla luce della psicologìa. Atti del 5° Convegno della Divisione ,,Psicologia e Religione” della SIPs - Società Italiana di Psicologia (Roma 22-23. 10. 1994). Roma: LAS-ROMA, s. 45-56.

Jahoda G. (1971). Psychologia przesądu. Warszawa: PIW.

Kępiński A. (1979). Melancholia. Warszawa: PZWL.

Kojder A. (1982). Irracjonalność dnia codziennego: charakterystyka przekonań przesądnych. Studia Socjologiczne, 84-85(1-2), 55-70.

Lagerspetz K. (1985).: Czy agresja jest instynktem? Przegląd Psychologiczny, 28(3), 633-641.

Lassus de A. (1993). New Age. Nowa religia? Warszawa: Wyd. „Fulmen”.

Lester D. (1982). Astrologers and psychics as therapists. American Journal of Psychotherapy, 36(1), 56-66.

Madre Ph., Sanchez F. (1993). Astrologia a życie chrześcijańskie. Kraków: Wyd. „m”.

Manning Al. G. (1972). Helfen Sie sich selbst mit Weisser Magie! Die Geheimnisse der Weissen Magie. Parker Publishing Company.

Niemczyński A. (1988). Procesy rozwojowe człowieka w pełnym cyklu życia indywidualnego. W: M. Tyszkowa (red.), Rozwój psychiczny człowieka w ciągu życia. Warszawa: PWN, s. 222-232.

Obuchowska I. (1983). Okres dorastania. Warszawa: WSiP.

Oleś P., Juros A. (1986). Symptom poczucia beznadziejności w kognitywno-afektywnej teorii depresji A. T. Becka. Skala „Hopelessnes” - polska adaptacja. Summarium, 34-35, 289-298.

Pietrasiński Z. (1988). Rozwój z perspektywy jego podmiotu. W: M. Tyszkowa (red.), Rozwój psychiczny człowieka w ciągu życia. Warszawa: PWN, s. 80-118.

Pużyńska E. (1988). Depresje i choroby afektywne u dzieci i młodzieży. W: S. Płużyński (red.), Depresje. Warszawa: PZWL, s. 311-327.

Reykowski J. (1977). Spontaniczna agresja i spontaniczne czynniki ją hamujące. Przegląd Psychologiczny, 20(2), 203-227.

Siek S. (1982). Osobowość. Struktura, rozwój, wybrane metody badania. Warszawa: ATK.

Siemieniewski A. (1993). Mistyka i okultyzm w New Age. W: I. Dec (red.), Złudzenia Nowej Ery. Wrocław: „Signum”, s. 93-115.

Susułowska M. (1985). Treść lęków w przebiegu życia ludzkiego a lęki patologiczne. Przegląd Psychologiczny, 28(4), 1066-1085.

Szafraniec J. (1994). Magia, ryty i terapia. Warszawa: „Alfa”.

Szewczyk L. (1993). Lpk a okresy rozwojowe dziecka. W: W. Tłokiński (red.), Lęk. Różnorodność przeżywania. Warszawa: „ARX REGIA”, s. 72-75.

Tomkiewicz S. (1992). Depresje wieku dojrzewania. W: K. Walewska, J. Pawlik (red.), Depresje. Ujęcie psychoanalityczne. Warszawa: PWN, s. 94-137.

Tournier P. (1979). Vom Sinn unserer Krankheit. Freiburg—Basel—Wien: „Herder-Bücherei”.

Ulansey D. (1991). Misteria Mithry. Problemy, 4, (536), 46-51.

Walter R. M. (1980). Diagnozy: psychologiczna i astrologiczna. Novum, 7, 82-105.

Weiner I. B. (1977). Zaburzenia psychiczne w wieku dorastania. Warszawa: PWN.

Zazzo B. (1972). Oblicza młodości. Psychologia różnicowa wieku dorastania. Warszawa: PWN.

Zwoliński A. (1994). Tajemne niemoce. Kraków: „Gotów”.

Zybertal W. H. (1992). Kosmiczne źródła jaźni. Wrocław: „Toporzeł”.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Psychologiczne/Annals of Psychology

ISSN: 1507-7888   e-ISSN: 2451-4306


© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Nauk Społecznych


Articles are licensed under a Creative Commons  Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)