Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Vol 7, No 1 (2015) Πодготовка будущих педагогов к попечительски-воспитательной работe с детьми Abstrakt   PDF (Русский)
Oresta Karpenko
 
Vol 8, No 2 (2016) Adam Maj (red.), Tożsamość współczesnej szkoły katolickiej Szczegóły   PDF
Marta Buk-Cegiełka
 
Vol 6, No 1 (2014) Akademickie problemy z metodologią pedagogiki Abstrakt   PDF
Lucyna Dziaczkowska
 
Vol 9, No 2 (2017) Aksjologia pedagogiczna − subdyscyplina naukowa pedagogiki (in statu nascendi) Abstrakt   PDF
Urszula Ostrowska
 
Vol 8, No 4 (2016) Aksjologiczne założenia działalności katolickich uniwersytetów ludowych w Polsce w latach 1989-2004 Abstrakt   PDF
Agnieszka Jaworska
 
Vol 9 (2017): Numer specjalny Aktualność myśli pedagogicznej bł. Edmunda Bojanowskiego w ochronkach Sióstr Służebniczek NMP Abstrakt   PDF
Agata Marcelina Zoń
 
Vol 5, No 4 (2013) Aktywność wolontaryjna na Białorusi Abstrakt   PDF
Włodzimierz Sadowski
 
Vol 8, No 3 (2016) Alicja Janiak, Wychowanie dziecka w pedagogice Janusza Korczaka, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2015, ss. 248 Szczegóły   PDF
Marek Jeziorański
 
Vol 1 (2009) Alina Rynio, Wychowanie chrześcijańskie – między tradycją a współczesnością, Lublin: Wydawnictwo KUL 2007 Szczegóły   PDF
Dorota Bis
 
Vol 6, No 3 (2014) Analiza jakości relacji małżeńskich rodziców dziecka niepełnosprawnego w sytuacji stresu psychologicznego Abstrakt   PDF
Monika Kornaszewska-Polak
 
Vol 7, No 3 (2015) Andrzej Cudo, Natalia Kopeć, Konrad Sawicki (red.), Rodzina wobec wyzwań współczesności, Lublin: Wydawnictwo KUL 2013 Szczegóły   PDF
Dorota Kornas-Biela
 
Vol 6, No 4 (2014) Andrzej J. Sowiński, Szkice do teorii wychowania kreatywnego, Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls 2013, ss. 273 Szczegóły   PDF
Roman Jusiak
 
Vol 4, No 2 (2012) Angelo Scola, Doświadczenie człowieka. U źródeł nauczania Jana Pawła II, tłum. Patrycja Mikulska, (seria: Papieża Wojtyły Posługa Myślenia), Lublin: Instytut Jana Pawła II KUL 2010 Szczegóły   PDF
Marta Religa
 
Vol 5, No 4 (2013) Anna Lendzion, Młodzież a wartości charakterologiczne, Lublin: Wydawnictwo KUL 2012 Szczegóły   PDF
Piotr Magier
 
Vol 5, No 1 (2013) Anna Szudra-Barszcz, Elementy pedeutologii scholastycznej, czyli o Tomasza z Akwinu rozumieniu nauczyciela i nauczania, Lublin: Wydawnictwo KUL 2011 Szczegóły   PDF
Marcin Szczerbiński
 
Vol 4, No 4 (2012) Anna Walulik CSFN, Moderacyjne i synergiczne kształtowanie dorosłości. Propozycja typologii modeli znaczeń wiedzy religijnej na przykładzie Korespondencyjnego Kursu Biblijnego, Kraków: Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna „Ignatianum”, Wydawnictwo WAM 2011 Szczegóły   PDF
Konrad Sawicki
 
Vol 8, No 3 (2016) Aspetti pedagogici del progetto „Gioia di Vivere” nella missione francescana in Santo Domino de los Tsachilas in Ecuador Abstrakt   PDF (Italiano)
Marek Konrad Szymański
 
Vol 5, No 4 (2013) Aspiracje małżeńsko-rodzinne studentów wybranych uczelni Krakowa w świetle badań Abstrakt   PDF
Monika Tylka
 
Vol 9, No 4 (2017) Autorytet rodzicielski w wybranych teoriach wychowania – próba ujęcia Abstrakt   PDF
Magdalena Leśniak
 
Vol 8, No 1 (2016) Barbara Borowska, Uczestnictwo licealistów polskich i francuskich w kulturze. Studium empiryczne, Lublin: Wydawnictwo KUL 2013, ss. 214 Szczegóły   PDF
Ewa Panecka
 
Vol 8, No 1 (2016) Barbara Kiereś, U podstaw pedagogiki personalistycznej. Filozoficzny kontekst sporu o wychowanie, Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu− −Wydawnictwo KUL 2015, ss. 321, Scripta Philosophiae Classicae Szczegóły   PDF
Mikołaj Krasnodębski
 
Vol 1 (2009) Bartosz Cichocki, Krzysztof. Jóźwiak, Najważniejsze są kadry. Centralna Szkoła Partyjna PPR/PZPR, Warszawa: Wydawnictwo TRIO 2006 Szczegóły   PDF
Piotr Paweł Gach
 
Vol 4, No 1 (2012) Beata Marta Parysiewicz, Wychowanie do miłości. Studium z duszpasterstwa rodzin, Lublin: Wydawnictwo KUL 2010 Szczegóły   PDF
Magdalena Parzyszek
 
Vol 6, No 4 (2014) Bezpieczeństwo społeczne w refleksji społeczno-pedagogicznej Abstrakt   PDF
Marek Ozimek
 
Vol 1 (2009) Bezradność i samodzielność jako kategorie pedagogiczne. Od rozpoznania patologii do kształtowania podmiotowości Szczegóły   PDF
Marek Rembierz
 
1 - 25 z 468 elementów 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>