Vol 10, No 4 (2018)

Tom 10(46), nr 4

Spis treści

Imprint
 
PDF
Spis treści
 
PDF
Od redakcji
Danuta Opozda
PDF
5-7

Artykuły

Józefa Brągiel
PDF
9-22
Bożena Matyjas
PDF
23-35
Grażyna Grajewska
PDF
37-54
Justyna Kurtyka-Chałas
PDF
55-67
Marian Zdzisław Stepulak
PDF
69-82
Anna Weissbrot-Koziarska
PDF
83-95
Magdalena Parzyszek
PDF
97-106
Magdalena Woźniak
PDF
107-120

Recenzje

Rodzicielstwo w wybranych zagadnieniach pedagogicznych, red. Danuta Opozda, Magdalena Leśniak, (Pedagogika rodziny w teorii i praktyce, t.5), Lublin: Wydawnictwo Episteme 2017
Patrycja Leśniak-Walczuk
PDF
121-123
Rodzina – wsparcie i pomoc, red. Magdalena Parzyszek, Marta Samorańska, (Pedagogika rodziny w teorii i praktyce, t.4), Lublin: Wydawnictwo Episteme 2017, ss. 214
Lidia Pietruszka
PDF
123-126

Sprawozdania

XVII Ogólnopolska Konferencja Nauczycieli i Wychowawców „Nauczyciel i szkoła w trosce o dobro dziecka”, Lublin, 10 marca 2018
Magdalena Wójcik
PDF
127-129
III Ogólnopolska Konferencja Naukowa z serii Człowiek a aktywność kulturowo-społeczna i opiekuńczo-wychowawcza na temat: „Podmiotowość w opiece – między ideą a rzeczywistością”, Lublin, 17 kwietnia 2018
Lidia Pietruszka
PDF
129-131
XXVI Interdyscyplinarna Konferencja Naukowo-Szkoleniowa z okazji Międzynarodowego Dnia Rodziny na temat „Z rodziną ku niepodległości polski w 100 rocznicę odzyskania niepodległości w 1918 roku”, Kielce, 15 maja 2018
Magdalena Parzyszek
PDF
131-136
Ogólnopolski Konkurs na Biografię Ucznia – wzoru godnego naśladowania, Warszawa, 15 czerwca 2018
Barbara Borowska, Marta Buk-Cegiełka
PDF
136-137