Vol 9, No 2 (2017)

Tom 9(45), numer 2

Spis treści

Imprint
 
PDF
Od Redaktora Naukowego
Krystyna Chałas
PDF
5-7

Artykuły

Urszula Ostrowska
PDF
11-30
Jacek Siewiora
PDF
31-45
Margit Stein
47-59
Krystyna Chałas
PDF
61-78
Marta Buk-Cegiełka
PDF
79-96
Patrycja Anna Leśniak
PDF
97-114
Katarzyna Anna Brzuszkiewicz
PDF
115-127
Agnieszka Siedliska
PDF
129-146
Justyna Horbowska
PDF
147-158

Recenzje

Krystyna Chałas, Adam Maj (red.), Encyklopedia aksjologii pedagogicznej, Radom: Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne 2016
Adam Solak
PDF
159-160
Józef Stala, Andrzej Porębski (ed.), World Youth Days – A Testimony to the Hope of Young People, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie 2016
Agata Sowińska
PDF
160-163

Sprawozdania

Seminarium wymiany doświadczeń dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego oraz studentów pedagogiki, Lublin, 16 grudnia 2016
Marta Buk-Cegiełka
PDF
165-166