XXVI Interdyscyplinarna Konferencja Naukowo-Szkoleniowa z okazji Międzynarodowego Dnia Rodziny na temat „Z rodziną ku niepodległości polski w 100 rocznicę odzyskania niepodległości w 1918 roku”, Kielce, 15 maja 2018

Magdalena Parzyszek

Pełny tekst:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rped.2018.10.4-14

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Pedagogiczne · ISSN 2080-850X | eISSN 2544-5243

© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Nauk Społecznych


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)