Rodzina – wsparcie i pomoc, red. Magdalena Parzyszek, Marta Samorańska, (Pedagogika rodziny w teorii i praktyce, t.4), Lublin: Wydawnictwo Episteme 2017, ss. 214

Lidia Pietruszka

Pełny tekst:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rped.2018.10.4-11

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Pedagogiczne · ISSN 2080-850X | eISSN 2544-5243

© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Nauk Społecznych


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)