Małżeństwo – wspólnotowym podążaniem razem w miłości

Magdalena Parzyszek

Abstrakt


Miłość w małżeństwie stanowi podstawę funkcjonowania tak małżonków, jak i całej rodziny. Ona sama będąc inicjatorką tego, co pociąga, urzeka, zwraca uwagę, rodzi nadzieję, budzi oczekiwania, domaga się rozwoju. Jest wewnętrzną postawą ogarniającą każdego człowieka, który pragnie być darem dla innych. Ona czyni, że człowiek czuje się szczęśliwym, ale o to szczęście musi dbać. Szczęście w rodzinie uwarunkowane jest wieloma czynnikami, m.in. świadomością, że małżeństwo jest relacją najważniejszą, umiejętnością dobrej komunikacji, właściwymi granicami, aktywnością i elastycznością oraz przestrzeganiem zasad moralnych, a także nierozerwalnością małżeństwa, wartością dialogu, wychowywaniem dzieci. Wskazane treści zostaną zaznaczone w niniejszym artykule.


Słowa kluczowe


małżeństwo; rodzina; miłość

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Benedykt XVI (2005). Rodzina chrześcijańska wspólnotą wychowania i wiary. Do uczestników Kongresu Diecezji Rzymskiej, 06.06.2005. L’Osservatore Romano, 9.

Bergoglio Papież Franciszek (2013). Wymagania i pasja. O wychowaniu chrześcijańskim. Kraków: Esprit.

Braun-Gałkowska, M. (2000). Jak być szczęśliwym w rodzinie? W: R. Ryszka (red.), Polska Rodzina na progu Trzeciego Tysiąclecia (s. 33-45). Lublin: Norbertinum.

Buczek, W. (2006). Dialog w wychowaniu. Wychowawca 166, (10), 1-20.

Franciszek (2016). Rodzina uratuje świat. Gliwice: Fundacja Instytut Globalizacji.

Franciszek (2016). Amoris Letitia. Posynodalna Adhortacja Apostolska O miłości w rodzinie. Kraków: Wydawnictwo M.

Franciszek (2014). „Komplementarność mężczyzny i kobiety tkwi u podstaw małżeństwa i rodziny”, 17.11.2014. KAI [dostęp: 1.06.2018].

Fromm, E. (1992). O sztuce miłości. Warszawa: Sagittarius.

Gocko, J. (2006). Rozwój społeczny człowieka. W: M. Kalinowski (red.), Wzrastanie człowieka w godności, miłości i miłosierdziu (s. 39-53). Lublin: Wydawnictwo KUL.

Jan Paweł II (1994). Miłość jest darem z samego siebie. Rozważania przed modlitwą niedzielną, 13.02.1994.

Jan Paweł II (2001). Małżeństwo i rodzina we wspólnocie Kościoła. Homilia wygłoszona podczas Mszy z okazji Jubileuszu Rodzin, 15.10.2000. L’Osservatore Romano, 1.

Jan Paweł II. Małżonkowie poznajcie swoją godność. Portal katolicki Adonai.pl [dostęp: 18.05.2018].

Jan Paweł II (2004). Przemówienie do przedstawicieli Włoskiego Forum Stowarzyszeń Rodzinnych, 18.12.2004. L’Osservatore Romano, 2005, 1.

Jan Paweł II (2000). Małżeństwo i rodzina we wspólnocie Kościoła. Jubileusz rodzin, 15.10.2000. L’Osservatore Romano, 2001, 1.

Jan Paweł II (2002). Nierozerwalność małżeństwa dobrem dla wszystkich. Przemówienie do Trybunału Roty Rzymskiej, 28.01.2002. L’Osservatore Romano, 3.

Jan Paweł II (1998). List do „Equipes Notre-Dame”, 19.09.1997. L’Osservatore Romano, 2.

Jan Paweł II (1980). Przemówienie do małżonków, Kinszasa, 3.05.1980. Acta Apostolicae Sedis, 72.

Kalinowski, J. (1989). Dialogowe przygotowanie do życia rodzinnego w tzw. pielgrzymkowej grupie młodzieży na przykładzie parafii Świecie-Przechowo (s. 179-202). W: Dialogi pedagogiczne. Trudne sprawy młodych. Warszawa: Akademia Teologii Katolickiej.

Katechizm Kościoła Katolickiego (1994). Poznań: Pallottinum.

Konferencja Episkopatu Hiszpanii. LXXVI Zgromadzenie Plenarne, Instrukcja duszpasterska Rodzina, sanktuarium życia i nadziei społeczeństwa, 27.04.2001.

Kunowski, S. (1997). Podstawy współczesnej pedagogiki. Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie.

Parysiewicz, B. (2004). Wychowanie do miłości. Studium z duszpasterstwa rodzin. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Rynio, A. (2004). Integralne wychowanie w myśli Jana Pawła II. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Stork, Y. (1996). Fundamentos de antropologia. Un ideal de la excelencia humana. Pamplona: Eunsa, Universidad de Navarra.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rped.2018.10.4-8

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Pedagogiczne · ISSN 2080-850X | eISSN 2544-5243

© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Nauk Społecznych


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)