Współdziałanie rodziców i nauczycieli przedszkola w przygotowaniu dziecka do podjęcia nauki szkolnej

Anna Weissbrot-Koziarska

Abstrakt


Jednym z najważniejszych problemów współczesnej edukacji jest współdziałanie rodziców i nauczycieli w procesie prawidłowego rozwoju dziecka. Ważnym zagadnieniem jest określenie obszarów tej współpracy już na etapie wychowania przedszkolnego. Przedszkole pełni istotną rolę w wyposażeniu dziecka w wiedzę i umiejętności niezbędne w realizacji obowiązków szkolnych. Jest to instytucja edukacyjna kształtująca nie tylko takie umiejętności, jak czytanie czy pisanie, ale również mająca znaczący wpływ na rozwój psychiczny i emocjonalny dziecka.


Słowa kluczowe


rodzice; nauczyciele; dziecko; przedszkole; współpraca

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Kwiatowska, M., Topińska, Z. (1978). Pedagogika przedszkolna. Warszawa: WSiP.

Lubowiecka, J. (2000). Przystosowanie psychospołeczne dziecka do przedszkola. Warszawa: WSiP.

Łada-Grodzicka, A., Bełczewska, E., Herde, M., Kwiatkowska, E., Wasilewska, J. (2000). ABC… Program wychowania przedszkolnego XXI wieku. Warszawa: WSiP.

Machnik, I. (2010). Dojrzałość szkolna dziecka. Bliżej Przedszkola, 5, 42.

Mauersberg, S. (1980). Sejm Nauczycielski (14-17 kwietnia 1919). Rozprawy z Dziejów Oświaty, 23, 139.

Ogrodzińska, T. (2008). Jak organizować edukację przedszkolną w nowych formach: informator 2008/2009 rok przedszkolaka. Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Okoń, W. (2004). Nowy słownik pedagogiczny. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

Szuman, S. (1947). Psychologia wychowawcza wieku szkolnego. Podręcznik dla nauczycieli i studentów. Kraków: Wydawca Wiedza – Zawód – Kultura.

Tadeusiewicz, G. (1997). Edukacja w Europie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Ustawa z dnia 11 marca 1932 r. o ustroju szkolnictwa (Dz.U. 32.38.389).

Weissbrot-Koziarska, A. (2005). Rodzice i nauczyciele – wędrowcy w poszukiwaniu wspólnych rozwiązań wychowawczych. W: M. Podgórny (red.), Człowiek na edukacyjnej fali. Współczesne konteksty edukacji dorosłych. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rped.2018.10.4-7

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Pedagogiczne · ISSN 2080-850X | eISSN 2544-5243

© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Nauk Społecznych


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)