Historia czasopisma

"Roczniki Pedagogiczne" (kontynuacja ukazujących się od 1973 r. "Roczników Nauk Społecznych" zeszyt 2: Pedagogika) jako czasopismo niezależne ukazują się od roku 2009, zaś od 2012 r. ukazują się kwartalnie.