Autor - szczegóły

Klimiuk, Zbigniew, Katedra Instytucji i Rynków Finansowych w Instytucie Ekonomii, Wydział Nauk Społecznych KUL, Polska