Autor - szczegóły

Nowara, Wanda, Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej, Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Polska

  • Vol 36, No 3 (2008) - Artykuły - Zarządzanie
    Stany Zjednoczone jako eksporter i importer kapitału w formie bezpośrednich inwestycji zagranicznych
    Abstrakt  PDF