Autor - szczegóły

Kitler, Waldemar, Zakład Administracji, Instytut Prawa i Administracji, prodziekan ds. naukowych Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego AON, Polska

  • Vol 41, No 3 (2013) - Artykuły
    Tworzenie i rozwój systemu bezpieczeństwa narodowego RP w świetle wniosków płynących z treści koncepcji strategicznych po 1989 roku, strategicznego przeglądu bezpieczeństwa narodowego RP i rządowych strategii rozwojowych
    Abstrakt  PDF