Autor - szczegóły

Bronisz, Urszula, Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Polska

  • Vol 45, No 3 (2017) - Artykuły
    Polityka Spójności oraz Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa jako narzędzia wsparcia współpracy transgranicznej na wewnętrznych i zewnętrznych granicach Unii Europejskiej
    Abstrakt  PDF