Autor - szczegóły

Peciakowski, Tomasz, Katedra Filozofii Społecznej Instytutu Socjologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Polska

  • Vol 40, No 2 (2012) - Artykuły
    Porozrywana ciągłość. Historia „Roczników Nauk Społecznych” w latach 1949-2012
    Abstrakt  PDF
  • Vol 40, No 2 (2012) - Sprawozdania
    Zróżnicowane oblicza kryzysu – wokół najnowszej książki ks. prof. Stanisława Kowalczyka (sprawozdanie ze spotkania Wydziału Nauk Społecznych TN KUL z 8 maja 2012)
    Szczegóły  PDF