Autor - szczegóły

Rozumowska-Gapeeva, Tatiana, doktorantka, Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych w Instytucie Ekonomii i Zarządzania KUL Jana Pawła II, Polska