Autor - szczegóły

Przeciszewski, Tadeusz, Polska

  • Vol 24, No 1 (1996) - Artykuły
    Chrześcijańska demokracja: przesłanki jej nowego etapu rozwoju na zreformowanych zasadach
    Abstrakt  PDF
  • Vol 23, No 1 (1995) - Artykuły
    Kazimierz Studentowicz − wybitny przywódca, więzień polityczny i teoretyk ruchu chrześcijańsko-społecznego w Polsce (1903-1992)
    Abstrakt  PDF