Autor - szczegóły

Kowalczyk, Stanisław, Katedra Filozofii Społecznej w Instytucie Socjologii KUL, Polska