Autor - szczegóły

Fel, Stanisław, Katedra Katolickiej Nauki Społecznej i Etyki Społeczno-Gospodarczej w Instytucie Socjologii KUL, Polska